Om bolaget (BIM)

BIMobject

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,07 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,200 SEK
 • Köp
  18,500
 • Sälj
  18,598
 • Senast
  18,550
 • Högst
  19,298
 • Lägst
  18,300
 • Antal
  70 280
 • Tid
  17:13:32

BIMobject

BIMobject tillhandahåller en tjänst där tillverkande bolag kan skapa virtuella kopior av sina produktier. Objekten kan sedan användas av arkitekter och genom hela byggprocessen. För tillverkarna är detta en marknadförings- och försäljningkanal. De har produkter som: BIMobject Cloud, BIMobject Apps, BIManalytics Pro, BIMobject Mosquito. BimObject har genom dotterbolag eller samarbetspartners i flera europeiska länder, numera även i Spanien.

VD
Stefan Larsson
Ordförande
Anders Wilhjelm
Hemsida
www.bimobject...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
2 255 994 075 SEK
BIMobject
120 319 684 aktier
Totalt
120 319 684 aktier
Introdatum
2014-01-13

Kommande händelser

2019-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-15
Delårsrapport
2018-09-11
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-09-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-09-05
Extra bolagsstämma
2018-08-15
Delårsrapport
2018-06-11
Ordinarie utdelning BIMobject
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-11
 • Utdelningsdag: -
2018-06-08
Bolagsstämma
2018-05-15
Delårsrapport
2018-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
185 046 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 126 000
Materiella anläggningstillgångar 4 699 000
Finansiella anläggningstillgångar 765 000
Summa anläggningstillgångar 8 589 000
Kassa och bank 113 097 000
Summa omsättningstillgångar 176 457 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 128 728 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 946 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 55 372 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-07-31
 • Vem: EQT Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,00 %
 • Röstandel: 13,00 %
2018-07-31
 • Vem: Procedural Labs AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,30 %
 • Röstandel: 8,30 %
2018-07-31
 • Vem: Solar A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,40 %
 • Röstandel: 17,40 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,95 -0,08 -0,16 -5,46 -9,49
ALLGON B 4,41 2,53 -4,05 -20,00 -33,33
Acando B 1,19 0,17 -1,00 -12,21 -1,16
Acconeer 2,33 0,00 11,11 -9,09 -23,34
Addnode Group B 1,35 6,10 10,24 7,62 51,07
Advenica AB 3,53 1,15 -12,70 -44,86 -70,37
Agillic -0,62 2,67 -5,50 -13,61 -
Alcadon Group 1,97 6,16 2,65 -21,52 -19,27
Anoto Group -1,59 -6,12 3,00 -9,51 -41,44
Apptix 4,53 -4,48 -7,36 -7,36 -38,99
Arbona A 0,00 0,95 0,00 14,59 -7,83
Ägare Kapital % Röster %
Solar A/S 17,40 17,40
EQT Ventures 13,00 13,00
Procedural Labs AB 8,30 8,30
Clever Together AB 7,50 7,50
IKC Fonder 7,40 7,40
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-73,15
Balanslikviditet
3,19
Räntabilitet totalt kapital %
-45,13
Kassalikviditet
3,19
Ändring eget kapital %
961,59
Soliditet %
69,57
Ändring totalt kapital %
361,39
Kapitalomsättningshast.
0,75
Bruttomarginal %
86,52
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-59,71
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-61,03
Andel utdelad vinst %
-