Om bolaget (BIM)

BIMobject

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -4,19 %
 • Utv. i dag SEK
  -1,090 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  24,940
 • Högst
  26,000
 • Lägst
  24,500
 • Antal
  91 467
 • Tid
  17:29:40

BIMobject

BIMobject tillhandahåller en tjänst där tillverkande bolag kan skapa virtuella kopior av sina produktier. Objekten kan sedan användas av arkitekter och genom hela byggprocessen. För tillverkarna är detta en marknadförings- och försäljningkanal. De har produkter som: BIMobject Cloud, BIMobject Apps, BIManalytics Pro, BIMobject Mosquito. BimObject har genom dotterbolag eller samarbetspartners i flera europeiska länder, numera även i Spanien.

VD
Stefan Larsson
Ordförande
Anders Wilhjelm
Hemsida
www.bimobject...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
3 131 921 374 SEK
BIMobject
120 319 684 aktier
Totalt
120 319 684 aktier
Introdatum
2014-01-13

Kommande händelser

2018-11-15
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-09-11
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-09-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-09-05
Extra bolagsstämma
2018-08-15
Delårsrapport
2018-06-11
Ordinarie utdelning BIMobject
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-11
 • Utdelningsdag: -
2018-06-08
Bolagsstämma
2018-05-15
Delårsrapport
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
40 106 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 452 000
Materiella anläggningstillgångar 1 377 000
Finansiella anläggningstillgångar 104 000
Summa anläggningstillgångar 2 933 000
Kassa och bank 13 854 000
Summa omsättningstillgångar 37 173 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 12 126 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 292 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 27 688 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-07-31
 • Vem: EQT Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,00 %
 • Röstandel: 13,00 %
2018-07-31
 • Vem: Procedural Labs AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,30 %
 • Röstandel: 8,30 %
2018-07-31
 • Vem: Solar A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,40 %
 • Röstandel: 17,40 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,79 -0,31 -6,06 -3,33 -7,00
ALLGON B -1,10 -1,10 1,99 31,50 -34,73
Acando B -1,15 1,78 -5,12 4,41 15,49
Acconeer -2,00 0,00 7,46 13,95 -
Addnode Group B -1,90 -5,07 -3,74 9,11 40,14
Advenica AB -2,26 -3,70 -4,41 -19,75 -56,18
Agillic -1,39 -3,61 -10,39 -9,11 -
Alcadon Group -0,25 0,51 -2,72 -27,04 -3,90
Anoto Group 0,67 10,62 -4,34 -17,13 -60,26
Apptix -4,76 -6,04 -16,17 -3,45 -35,63
Arbona A 5,41 8,33 2,63 -0,51 -39,44
Ägare Kapital % Röster %
Solar A/S 17,40 17,40
EQT Ventures 13,00 13,00
Procedural Labs AB 8,30 8,30
Clever Together AB 7,50 7,50
IKC Fonder 7,40 7,40
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-73,15
Balanslikviditet
3,19
Räntabilitet totalt kapital %
-45,13
Kassalikviditet
3,19
Ändring eget kapital %
961,59
Soliditet %
69,57
Ändring totalt kapital %
361,39
Kapitalomsättningshast.
0,75
Bruttomarginal %
86,52
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-59,71
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-61,03
Andel utdelad vinst %
-