Om bolaget (CLEM)

Clemondo Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  2,518
 • Sälj
  2,540
 • Senast
  2,518
 • Högst
  2,612
 • Lägst
  2,500
 • Antal
  624 241
 • Tid
  16:57:11

Clemondo Group

Clemondo Group tillverkar rengöringsmedel och underhållsprodukter till varierande användare. Produkterna används huvudsakligen i fordons-, livsmedels- samt hygienindustrin. Bolagets produkter används vid högtryckstvätt, i industrier för att lösa upp oljiga och feta föroreningar, samt vid textilvård. Bolaget säljer produkterna under separata varumärken. Clemondo Group gick tidigare under namnet NC Lahega och har idag sitt huvudkontor i Helsingborg.
VD
Jesper Svensson
Ordförande
Michael Engström
Hemsida
https://inves...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
334 037 540 SEK
Clemondo Group
132 659 865 aktier
Totalt
132 659 865 aktier
Introdatum
2013-12-19

Kommande händelser

2021-06-29
Bolagsstämma
2021-06-30
Ordinarie utdelning Clemondo Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: -
2021-08-19
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-12
Delårsrapport
2021-02-16
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,22 -0,14 1,10 3,89 38,15
17 Education & Technology Group Inc 2,70 -4,28 -15,37 -51,47 -
2U Inc 1,68 5,39 16,07 10,86 18,58
AAK 1,32 -2,24 -0,03 -0,83 19,28
AcadeMedia 0,26 -1,17 -8,10 -8,98 21,02
Acme United Corp 1,06 1,61 1,84 12,81 121,39
Adecoagro SA 1,16 4,33 6,38 39,36 156,92
Adtalem Global Education Inc 1,00 -2,89 0,22 -5,99 11,99
Afya Ltd 0,62 6,08 28,23 44,83 19,46
AgroFresh Solutions Inc 1,92 2,91 -7,02 3,92 -33,12
Agtira B 1,70 2,36 6,22 -2,85 8,64
Ägare Kapital % Röster %
LMK Forward 15,10 15,10
Avanza Pension 5,30 5,30
Norén, Lottie Janeth 2,00 2,00
Nordnet Pensionförsäkring 1,80 1,80
Alriksson Karlsson, Gu... 1,10 1,10
Hägg, Mikael 1,10 1,10
Bergström, Guifeng 0,80 0,80
JVD Partner AB 0,80 0,80
Pentakota, Johan 0,70 0,70
Udesen, Erik 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2021-05-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
60,50
Balanslikviditet
104,58
Räntabilitet totalt kapital %
21,36
Kassalikviditet
57,52
Ändring eget kapital %
170,23
Soliditet %
37,51
Ändring totalt kapital %
45,44
Kapitalomsättningshast.
162,05
Bruttomarginal %
99,44
Varulagrets oms. hast.
11,01
Rörelsemarginal %
14,00
Kundfordringar oms. hast.
12,17
Nettomarginal %
13,18
Andel utdelad vinst %
-