Om bolaget (TOURN)

Tourn International

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +2,27 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,25 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  11,25
 • Högst
  11,25
 • Lägst
  10,25
 • Antal
  3 376
 • Tid
  17:29:38

Tourn International

Tourn International driver ett annonseringsnätverk, Tourn.se, som kopplar ihop reklamköpare med bloggare. Företagen når på så vis ut med sina produkter till slutkunder på Instagram, Twitter och Facebook. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

VD
Robin Stenman
Ordförande
Olle Söderberg
Hemsida
www.tourn.se
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
91 336 850 SEK
Tourn International
8 303 350 aktier
Totalt
8 303 350 aktier
Introdatum
2013-12-18

Kommande händelser

2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
2018-05-03
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOURN-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-05-03 - 2018-07-04
2018-05-31
Ordinarie utdelning Tourn International
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: -
2018-05-30
Bolagsstämma
2018-04-26
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:10
 • Betalt/aktie: 13,50
 • Handlas utan rätt: 2018-04-26
 • Tidsperiod: 2018-05-03 - 2018-05-18
 • Likviddag: -
2018-05-03
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOURN-TR
 • Noteringsperiod: 2018-05-03 - 2018-05-16
2018-04-18
Extra bolagsstämma
2018-04-17
Delårsrapport
2018-02-16
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
21 727 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 296 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 508 000
Summa anläggningstillgångar 1 804 000
Kassa och bank 1 491 000
Summa omsättningstillgångar 19 922 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 8 343 000
Minoritetsintressen -59 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 219 000
Kortfristiga skulder 13 223 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,26 %
 • Röstandel: 18,26 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,25 %
 • Röstandel: 4,25 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,08 %
 • Röstandel: 7,08 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,14 %
 • Röstandel: 4,14 %
2018-06-30
 • Vem: Robin Stenman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,47 %
 • Röstandel: 22,47 %
2017-12-31
 • Vem: Aktiebolaget B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,78 %
 • Röstandel: 20,78 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,75 %
 • Röstandel: 8,75 %
2017-12-31
 • Vem: Robin Stenman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,30 %
 • Röstandel: 23,30 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,41 %
 • Röstandel: 4,41 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,97 %
 • Röstandel: 3,97 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,03 2,93 -2,73 -8,82 -8,43
AGF B -3,23 -4,59 -1,10 -3,57 38,46
AS Tallink Grupp FDR 1,90 -2,73 - - -
AaB 0,43 -3,31 1,74 -17,89 -39,06
AcadeMedia -2,12 -5,56 -4,15 -16,47 -27,97
Actic Group 0,68 -1,97 -10,89 -9,81 -0,40
AdCityMedia 0,00 0,42 -12,22 -13,82 12,32
Alma Media Oyj -3,13 -3,73 1,31 -2,21 -16,44
Andersen & Martini B 0,00 -2,48 2,61 -3,28 -1,67
Aspire Global -2,29 -4,00 -10,76 30,14 39,85
Atvexa B 0,00 -2,78 -1,06 3,70 -0,88
Ägare Kapital % Röster %
Robin Stenman 22,47 22,47
AB B21 Invest 18,26 18,26
Avanza Pension 7,08 7,08
New Equity 4,25 4,25
Nordnet Pensionsförsäk... 4,14 4,14
Olof Söderberg 2,28 2,28
Anna Jansson 1,99 1,99
Marianne Östlund 1,78 1,78
Jan Roland Persson 1,76 1,76
Carl Joel Malmborg 1,65 1,65
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-11,75
Räntabilitet eget kapital %
-5,90
Balanslikviditet
1,51
Räntabilitet totalt kapital %
-3,47
Kassalikviditet
1,51
Ändring eget kapital %
4,05
Soliditet %
38,13
Ändring totalt kapital %
70,22
Kapitalomsättningshast.
2,87
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-1,23
Kundfordringar oms. hast.
3,48
Nettomarginal %
-0,98
Andel utdelad vinst %
-