Om bolaget (CTT)

CatchMark Timber Trust Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,17 %
 • Utv. idag USD
  -0,02 USD
 • Köp
  11,55
 • Sälj
  16,00
 • Senast
  11,64
 • Högst
  11,79
 • Lägst
  11,61
 • Antal
  122 796
 • Tid
  22:00:03

CatchMark Timber Trust

CatchMark Timber Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden äger och förvaltar skogsmark utan äganderätt till några skogsprodukter och annan tillverkningsverksamhet. CatchMark Timber Trust sär verksamma i USA. Fonden grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.
VD
Jerry Barag
Ordförande
Willis Potts
Hemsida
https://catch...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
570 217 503 USD
CatchMark Timber Trust Inc
48 903 731 aktier
Totalt
48 903 731 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-24
Bolagsstämma
2021-05-27
Ordinarie utdelning CatchMark Timber Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,135 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-27
 • Utdelningsdag: 2021-06-15
2021-02-25
Ordinarie utdelning CatchMark Timber Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,135 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2020-11-27
Ordinarie utdelning CatchMark Timber Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,135 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-15
2020-08-28
Ordinarie utdelning CatchMark Timber Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,135 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-28
 • Utdelningsdag: 2020-09-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,68 -0,70 4,63 6,81 37,65
AG Mortgage Investment Trust Inc 2,78 3,16 159,95 181,73 282,76
AGNC Investment Corp 0,31 -0,04 -0,23 2,43 13,27
Acadia Realty Trust 0,24 1,10 -3,37 1,53 72,94
Acres Commercial Realty Corp 0,20 0,00 -0,32 0,28 -
Acres Commercial Realty Corp 4,36 5,43 8,71 15,92 -
Acrinova A -3,31 1,15 3,95 -7,72 46,93
Acrinova B -1,34 -2,21 -0,90 -18,75 -
Adapteo 0,00 0,37 0,49 54,31 124,52
Aedifica SA -0,11 0,59 8,44 18,64 23,85
Agat Ejendomme -0,49 -2,40 -3,33 6,28 -10,18
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-2,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-33,16
Soliditet %
21,20
Ändring totalt kapital %
-8,52
Kapitalomsättningshast.
17,17
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-11,65
Andel utdelad vinst %
-150,00