Om bolaget (PCG)

Pacific Gas & Electric

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,19 %
 • Utv. idag USD
  -0,02 USD
 • Köp
  10,68
 • Sälj
  10,76
 • Senast
  10,73
 • Högst
  10,93
 • Lägst
  10,52
 • Antal
  10 233 857
 • Tid
  22:00:59

PG&E

PG & E är ett globalt holdingbolag inriktade mot energisektorn. Idag äger och förfogar bolaget över ett flertal produktionsanläggningar runtom den globala marknaden, där verksamheten styrs via flera dotterbolag. Kunderna återfinns bland kommersiella, industriella och jordbrukskunder runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1905 och var huvudkontor i San Francisco, Kalifornien.
VD
John Simon
Ordförande
Nora Brownell
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
21 335 351 065 USD
Pacific Gas & Electric
1 984 683 820 aktier
Totalt
1 984 683 820 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-20
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-02-25
Årsrapport
2020-10-29
Delårsrapport
2020-07-30
Delårsrapport
2020-07-01
Bolagsstämma
2020-05-01
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,42 2,75 3,81 7,73 22,69
A2A SpA 0,58 0,21 -4,38 9,03 -12,65
AES Corp -3,83 -2,67 -3,76 22,73 54,57
ALLETE Inc 0,56 1,35 -4,69 7,44 -16,36
Acea SpA 1,92 0,80 -4,47 -2,77 -15,93
Advent Technologies Holdings Inc -8,51 -0,51 - - -
Aega 0,00 -14,50 -30,86 -40,74 75,00
Algonquin Power & Utilities Corp -0,90 0,00 -11,81 -3,68 -6,70
Algonquin Power & Utilities Corp -0,66 -0,61 -12,59 -4,49 -11,92
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 1,40 2,26 8,04 16,17 22,72
Alliant Energy Corp 0,62 2,25 -5,01 -10,74 -17,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-10-29
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-14,45
Balanslikviditet
73,55
Räntabilitet totalt kapital %
-6,48
Kassalikviditet
72,85
Ändring eget kapital %
138,15
Soliditet %
21,77
Ändring totalt kapital %
11,52
Kapitalomsättningshast.
19,32
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,51
Rörelsemarginal %
-16,29
Kundfordringar oms. hast.
9,61
Nettomarginal %
-33,55
Andel utdelad vinst %
-