Om bolaget (PCG)

Pacific Gas & Electric

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,63 %
 • Utv. idag USD
  -0,08 USD
 • Köp
  12,25
 • Sälj
  12,54
 • Senast
  12,52
 • Högst
  12,70
 • Lägst
  12,26
 • Antal
  13 161 547
 • Tid
  22:00:45

PG&E

PG & E är ett globalt holdingbolag inriktade mot energisektorn. Idag äger och förfogar bolaget över ett flertal produktionsanläggningar runtom den globala marknaden, där verksamheten styrs via flera dotterbolag. Kunderna återfinns bland kommersiella, industriella och jordbrukskunder runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1905 och var huvudkontor i San Francisco, Kalifornien.
VD
John Simon
Ordförande
Nora Brownell
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
25 005 529 445 USD
Pacific Gas & Electric
1 984 565 829 aktier
Totalt
1 984 565 829 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,25 -1,04 6,76 8,79 11,09
A2A SpA 1,79 -2,51 10,75 4,92 -21,96
AES Corp -0,47 0,05 5,56 19,86 11,43
ALLETE Inc 2,02 1,37 9,29 9,02 -27,35
Acea SpA 1,26 -6,93 -4,51 -1,23 -7,64
Aega -10,00 9,25 76,64 215,00 215,00
Algonquin Power & Utilities Corp 0,25 2,23 2,43 16,98 12,16
Algonquin Power & Utilities Corp -0,39 0,44 -0,34 14,52 8,63
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,44 1,73 6,90 11,65 5,10
Alliant Energy Corp -0,90 0,25 -4,41 -0,77 -0,53
AltaGas Ltd 0,64 -0,73 9,35 12,93 -5,06
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-14,45
Balanslikviditet
73,55
Räntabilitet totalt kapital %
-6,48
Kassalikviditet
72,85
Ändring eget kapital %
138,15
Soliditet %
21,77
Ändring totalt kapital %
11,52
Kapitalomsättningshast.
19,32
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,51
Rörelsemarginal %
-16,29
Kundfordringar oms. hast.
9,61
Nettomarginal %
-33,55
Andel utdelad vinst %
-