Om bolaget (NAPA)

Napatech

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,33 %
 • Utv. idag NOK
  -0,090 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,600
 • Högst
  1,700
 • Lägst
  1,560
 • Antal
  12 899
 • Tid
  16:25:19

Napatech

VD
Ray Smets
Ordförande
Lars Boilesen
Hemsida
www.napatech.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
106 242 484 NOK
Napatech
66 401 553 aktier
Totalt
66 401 553 aktier
Introdatum
2013-12-06

Kommande händelser

2019-08-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Napatech
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-15
Extra bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-10-18
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 5,00
 • Handlas utan rätt: 2018-10-18
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-14
Delårsrapport
2018-08-02
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-18
 • Vem: Sundt AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,72 %
 • Röstandel: 12,72 %
2019-03-18
 • Vem: Ludvig Lorentzen AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,69 %
 • Röstandel: 6,69 %
2019-03-18
 • Vem: Verdane Capital VIII K/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 28,13 %
 • Röstandel: 28,13 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ALLGON B -1,55 1,36 28,53 52,22 8,78
Acconeer 0,75 0,86 -4,52 -14,32 -18,83
Addnode Group B 1,70 5,65 7,94 21,05 79,69
Advenica AB 1,24 1,87 -1,80 -22,14 -74,45
Agillic -0,39 0,39 -11,72 -10,49 -30,45
Alcadon Group -1,07 -2,80 -4,14 -4,14 -44,29
Anoto Group -2,87 -7,30 -11,19 -58,87 -73,04
Apptix -7,41 4,17 0,00 -0,79 71,23
Arbona A -14,63 -8,70 0,00 -19,23 -3,67
Arbona B -3,74 0,00 -4,63 -20,16 14,44
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-