Om bolaget (NAPA)

Napatech

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,34 %
 • Utv. idag NOK
  -0,005 NOK
 • Köp
  1,380
 • Sälj
  1,465
 • Senast
  1,480
 • Högst
  1,480
 • Lägst
  1,260
 • Antal
  250
 • Tid
  14:31:03

Napatech

Napatech A/S är ett danskt teknikbolag som tillhandahåller lösningar inom dataleveranser och nätsäkerhet. Produkterna har utvecklats med grund i en patenterad teknik som samlar in och bearbetar data med hög hastighet och stor volym. Bolagets produkter levereras huvudsakligen till en stor del kunder i varierande branscher, särskilt mot företag i behov av ett fungerande molnnätverk. Napatech etablerades 2003 och har sitt huvudkontor i Søborg, Danmark.
VD
Ray Smets
Ordförande
Lars Boilesen
Hemsida
http://www.na...
Bransch
Teknik
Börsvärde
123 356 306 NOK
Napatech
83 068 220 aktier
Totalt
83 068 220 aktier
Introdatum
2013-12-06

Kommande händelser

2019-08-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Napatech
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-10-18
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 5,00
 • Handlas utan rätt: 2018-10-18
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-18
 • Vem: Ludvig Lorentzen AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,69 %
 • Röstandel: 6,69 %
2019-03-18
 • Vem: Sundt AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,72 %
 • Röstandel: 12,72 %
2019-03-18
 • Vem: Verdane Capital VIII K/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 28,13 %
 • Röstandel: 28,13 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,26 -1,94 -1,66 -4,16 1,38
24SevenOffice 0,99 -4,38 -9,20 15,04 141,32
5th Planet Games -1,84 -1,61 -7,78 -5,95 -67,40
Absolicon 4,09 8,87 30,40 128,21 13,38
Acconeer -0,25 1,62 6,01 -4,29 -7,80
Acosense -3,33 -19,44 -17,14 -46,30 -71,29
Addnode Group B -1,01 4,63 -0,34 6,14 49,09
Adevinta ser. A 1,66 -4,17 -3,46 5,86 -
Adevinta ser. B 0,78 -5,62 -1,52 8,22 -
Admicom Oyj 1,48 0,21 14,25 31,78 214,38
Advenica AB -5,46 -9,42 2,98 3,90 -63,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-15,16
Räntabilitet eget kapital %
-5,26
Balanslikviditet
1,00
Räntabilitet totalt kapital %
-1,51
Kassalikviditet
0,78
Ändring eget kapital %
-0,81
Soliditet %
0,27
Ändring totalt kapital %
-0,52
Kapitalomsättningshast.
0,83
Bruttomarginal %
0,46
Varulagrets oms. hast.
0,16
Rörelsemarginal %
-1,72
Kundfordringar oms. hast.
0,24
Nettomarginal %
-1,81
Andel utdelad vinst %
-