Om bolaget (PLAZ B)

Platzer Fastigheter Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  90,30
 • Högst
  92,50
 • Lägst
  90,10
 • Antal
  28 537
 • Tid
  17:29:30

Platzer Fastigheter Holding

Platzer Fastigheter Holding är en fastighetskoncern med störst verksamhet i Göteborgsområdet. Bolaget hyr primärt ut lokaler för kontor, industri och lager. Aktiv förvaltning och förvärv är även en del av bolagets affärsmodell som består av tre verksamhetsområden: Fastighetsutveckling, kommersiell förvaltning och drift och service. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.
VD
Per-Gunnar Persson
Ordförande
Fabian Hielte
Hemsida
http://invest...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
10 830 066 567 SEK
Platzer Fastigheter Holding B
99 934 292 aktier
Totalt
119 934 292 aktier
Introdatum
2013-11-29

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-07
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-09
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Platzer Fastigheter Holding B
 • Utdelning/aktie: 1,7 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-18
 • Vem: Länsförsäkringar Skaraborg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-09-18
 • Vem: LF Skaraborg Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,20 %
 • Röstandel: 13,66 %
2019-08-23
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,50 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-05-02
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,05 %
 • Röstandel: 4,02 %
2019-01-17
 • Vem: Carnegie Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,27 %
 • Röstandel: 1,71 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,72 9,46 2,37 0,27
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,13 -0,89 2,10 -3,35 -16,54
AGNC Investment Corp 1,06 3,04 3,90 -3,10 -13,97
Acadia Realty Trust 0,17 1,02 5,40 1,16 0,88
Acrinova 0,00 0,00 23,60 23,39 43,51
Adapteo -4,29 -4,78 5,64 - -
Aedifica SA 1,34 3,32 2,57 27,16 33,08
Agat Ejendomme -1,35 -2,14 18,51 -9,65 -36,96
Agree Realty Corp 0,58 1,93 1,34 9,93 37,27
Akelius Residential Pref 0,00 -0,86 -1,00 -0,57 1,31
Alexander & Baldwin Inc 0,44 1,26 9,18 9,37 8,99
Ägare Kapital % Röster %
Familjen Hielte/Hobohm... 18,90 7,60
Länsförsäkringar Göteb... 16,90 21,70
Länsförsäkringar fonder 12,50 5,00
Ernström Kapitalpartne... 11,70 37,80
Fjärde AP-fonden 9,90 3,90
Länsförsäkringar Skara... 4,20 13,70
Lesley Invest (inkl pr... 3,40 1,40
SEB Investment Management 2,80 1,10
Svolder AB 2,80 1,10
Carnegie Fonder 1,90 0,80
Datum för årsredovisning
2019-07-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,00
Balanslikviditet
0,26
Räntabilitet totalt kapital %
9,00
Kassalikviditet
0,26
Ändring eget kapital %
19,00
Soliditet %
38,00
Ändring totalt kapital %
0,22
Kapitalomsättningshast.
0,05
Bruttomarginal %
75,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
71,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
168,00
Andel utdelad vinst %
-