Om bolaget (PLAZ B)

Platzer Fastigheter Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,51 %
 • Utv. idag SEK
  +1,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  107,60
 • Högst
  107,80
 • Lägst
  105,60
 • Antal
  77 159
 • Tid
  17:29:45

Platzer Fastigheter Holding

Platzer Fastigheter Holding är en fastighetskoncern. Bolaget hyr primärt ut lokaler för kontor, industri och lager. Aktiv förvaltning och förvärv är en central del av bolagets affärsmodell som består av ett flertal verksamhetsområden inom fastighetsutveckling, kommersiell förvaltning och drift och tillhörande service. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.
VD
Per-Gunnar Persson
Ordförande
Fabian Hielte
Hemsida
http://invest...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
12 713 034 952 SEK
Platzer Fastigheter Holding B
99 934 292 aktier
Totalt
119 934 292 aktier
Introdatum
2013-11-29

Kommande händelser

2020-02-07
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2019-07-09
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Platzer Fastigheter Holding B
 • Utdelning/aktie: 1,70 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-18
 • Vem: LF Skaraborg Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,20 %
 • Röstandel: 13,66 %
2019-09-18
 • Vem: Länsförsäkringar Skaraborg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-08-23
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,50 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-05-02
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,05 %
 • Röstandel: 4,02 %
2019-01-17
 • Vem: Carnegie Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,27 %
 • Röstandel: 1,71 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,10 0,71 -1,14 8,78 21,30
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,71 0,58 2,09 3,30 -13,49
AGNC Investment Corp 0,58 0,00 1,11 14,94 -3,03
Acadia Realty Trust 0,27 -1,60 -5,63 -6,56 -8,44
Acrinova 0,00 0,00 0,92 10,00 73,64
Adapteo 1,46 -5,77 -1,79 -9,11 -
Aedifica SA 1,27 1,08 0,72 4,23 49,67
Agat Ejendomme -2,50 -10,86 -12,36 -10,34 -42,86
Agree Realty Corp -0,04 -2,80 -3,93 -2,47 16,50
Akelius Residential Prop. D 0,92 -1,01 1,80 - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 0,14 0,43 -0,72 5,80
Ägare Kapital % Röster %
Familjen Hielte/Hobohm... 18,90 7,60
Länsförsäkringar Göteb... 16,90 21,70
Ernström Kapitalpartne... 11,10 37,40
Länsförsäkringar Fondf... 10,80 4,30
Fjärde AP-fonden 9,90 3,90
Länsförsäkringar Skara... 4,20 13,70
Lesley Invest (inkl pr... 3,40 1,40
SEB Investment Management 2,80 1,10
Svolder AB 2,80 1,10
Carnegie Fonder 1,90 0,80
Datum för årsredovisning
2019-10-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,00
Balanslikviditet
0,12
Räntabilitet totalt kapital %
9,00
Kassalikviditet
0,12
Ändring eget kapital %
19,00
Soliditet %
39,00
Ändring totalt kapital %
0,14
Kapitalomsättningshast.
0,05
Bruttomarginal %
74,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
89,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
167,00
Andel utdelad vinst %
-