Om bolaget (PLAZ B)

Platzer Fastigheter Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  87,70
 • Sälj
  87,90
 • Senast
  87,60
 • Högst
  88,70
 • Lägst
  87,60
 • Antal
  6 722
 • Tid
  15:52:26

Platzer Fastigheter Holding

Platzer Fastigheter Holding är en fastighetskoncern med störst verksamhet i Göteborgsområdet. Bolaget hyr primärt ut lokaler för kontor, industri och lager. Aktiv förvaltning och förvärv är även en del av bolagets affärsmodell som består av tre verksamhetsområden: Fastighetsutveckling, kommersiell förvaltning och drift och service. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.
VD
Per-Gunnar Persson
Ordförande
Fabian Hielte
Hemsida
http://invest...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
10 506 243 979 SEK
Platzer Fastigheter Holding B
99 934 292 aktier
Totalt
99 934 292 aktier
Introdatum
2013-11-29

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-07
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-09
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Platzer Fastigheter Holding B
 • Utdelning/aktie: 1,7 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,05 %
 • Röstandel: 4,02 %
2019-01-17
 • Vem: Carnegie Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,27 %
 • Röstandel: 1,71 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,13 -1,81 -1,53 -4,04 1,51
ALM Equity 0,00 -1,01 -2,00 2,08 -4,85
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova -6,75 -6,75 4,60 10,81 13,72
Adapteo 0,00 1,68 - - -
Aedifica SA -0,85 -0,05 12,38 14,32 16,44
Agat Ejendomme 0,26 0,26 -3,71 -12,39 -42,46
Akelius Residential Pref 0,14 -0,14 1,72 2,16 1,72
Altarea SCA 0,44 0,67 0,00 -4,32 -7,75
Amasten Fastighets 0,00 1,75 12,74 51,87 81,29
Amasten Fastighets Pref 0,00 1,15 -0,28 5,71 13,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,10
Balanslikviditet
0,26
Räntabilitet totalt kapital %
0,09
Kassalikviditet
0,26
Ändring eget kapital %
0,19
Soliditet %
0,38
Ändring totalt kapital %
0,22
Kapitalomsättningshast.
0,05
Bruttomarginal %
0,75
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,71
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,68
Andel utdelad vinst %
-