Om bolaget (PLAZ B)

Platzer Fastigheter Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  82,20
 • Högst
  83,90
 • Lägst
  82,00
 • Antal
  23 685
 • Tid
  17:29:36

Platzer Fastigheter

Platzer är ett fastighetsbolag verksamt i Göteborgsområdet. Företaget äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd omfattande drygt 70 fastigheter på 825 000 kvm kommersiella lokaler. Fastigheterna är till största delen koncentrerade till centrala och västra Göteborg.

VD
Per-Gunnar Persson
Ordförande
Fabian Hielte
Hemsida
www.platzer.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
9 858 598 802 SEK
Platzer Fastigheter Holding B
99 934 292 aktier
Totalt
99 934 292 aktier
Introdatum
2013-11-29

Kommande händelser

2019-07-09
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Platzer Fastigheter Holding B
 • Utdelning/aktie: 1,70 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
15 936 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 15 569 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 117 000 000
Summa anläggningstillgångar 15 686 000 000
Kassa och bank 141 000 000
Summa omsättningstillgångar 250 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 5 907 000 000
Minoritetsintressen 55 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 5 689 000 000
Kortfristiga skulder 4 275 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,05 %
 • Röstandel: 4,02 %
2019-01-17
 • Vem: Carnegie Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,27 %
 • Röstandel: 1,71 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ABG Sundal Collier Holding 1,07 -2,96 -13,13 -6,68 -39,29
ALM Equity 0,00 4,71 4,17 17,65 -3,85
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,62 1,04 -8,79
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,00 6,00 30,86
Aega -1,41 -12,50 50,54 41,41 57,30
Agat Ejendomme -1,67 -6,14 -6,98 0,98 -44,34
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,15 -0,87 0,15
Aker 4,19 3,89 -18,72 -13,31 -8,07
Aktia Bank Abp 0,48 2,42 -6,00 -8,04 -3,09
Alm. Brand 1,17 -1,30 -6,33 8,39 -9,94
Ägare Kapital % Röster %
Familjen Hielte / Hobohm 18,90 7,60
Länsförsäkringar Göteb... 16,90 21,70
Ernström & C:o 11,70 37,70
Fjärde AP-fonden 9,90 4,00
Länsförsäkringar fondf... 7,00 2,80
Carnegie Fonder 6,40 2,50
Länsförsäkringar Skara... 4,20 13,70
Lesley Invest (inkl pr... 3,40 1,40
Svolder AB 3,40 1,30
RBC Investor Services... 2,50 1,00
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,88
Balanslikviditet
0,10
Räntabilitet totalt kapital %
10,50
Kassalikviditet
0,10
Ändring eget kapital %
22,40
Soliditet %
38,33
Ändring totalt kapital %
19,33
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
70,02
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
143,97
Andel utdelad vinst %
13,57