Om bolaget (CRT.UN)

CT Real Estate Investment Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,20 %
 • Utv. idag CAD
  +0,03 CAD
 • Köp
  15,29
 • Sälj
  15,31
 • Senast
  15,29
 • Högst
  15,37
 • Lägst
  15,22
 • Antal
  138 891
 • Tid
  20:38:50

CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar primärt i kommersiella fastigheter i Kanada. Fonden grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
Ken Silver
Ordförande
David Laidley
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 582 004 413 CAD
CT Real Estate Investment Trust
103 670 014 aktier
Totalt
103 670 014 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-28
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-28
 • Utdelningsdag: 2019-12-16

Tidigare händelser

2019-10-30
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-30
 • Utdelningsdag: 2019-11-15
2019-09-27
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-08-29
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-29
 • Utdelningsdag: 2019-09-16
2019-07-30
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-30
 • Utdelningsdag: 2019-08-15
2019-07-31
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-05-30
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-30
 • Utdelningsdag: 2019-06-17
2019-04-29
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-03-28
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-02-27
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-27
 • Utdelningsdag: 2019-03-15
2019-01-30
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-30
 • Utdelningsdag: 2019-02-15
2018-12-28
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0631 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-28
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-11-29
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0606 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-29
 • Utdelningsdag: 2018-12-17
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,67 -1,04 2,78 14,86 16,39
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,07 -0,84 1,39 -2,47 -15,27
AGNC Investment Corp 0,40 0,46 6,03 7,46 -1,08
Acadia Realty Trust 0,18 0,29 -3,69 -0,11 -3,15
Acrinova 0,00 7,62 4,63 29,51 65,33
Adapteo 2,08 0,81 -6,32 2,68 -
Aedifica SA 1,94 4,11 10,71 15,75 55,85
Agat Ejendomme -0,84 0,57 -1,11 3,20 -39,21
Agree Realty Corp 0,68 1,23 -1,07 4,08 28,11
Akelius Residential Prop. D -0,34 -0,57 -0,57 - -
Akelius Residential Prop. Pref -0,14 -0,14 -0,58 -1,00 5,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
25,00
Balanslikviditet
0,10
Räntabilitet totalt kapital %
5,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
23,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
78,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
71,00
Kundfordringar oms. hast.
0,02
Nettomarginal %
63,00
Andel utdelad vinst %
-