Om bolaget (CRT.UN)

CT Real Estate Investment Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,72 %
 • Utv. idag CAD
  +0,12 CAD
 • Köp
  16,66
 • Sälj
  16,70
 • Senast
  16,70
 • Högst
  16,73
 • Lägst
  16,58
 • Antal
  147 129
 • Tid
  22:00:00

CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar primärt i kommersiella fastigheter i Kanada. Fonden grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
Ken Silver
Ordförande
David Laidley
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 747 596 297 CAD
CT Real Estate Investment Trust
105 403 878 aktier
Totalt
105 103 391 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-11
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-03-30
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06693 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-25
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06693 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-01-28
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06693 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-16
2020-12-30
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06693 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-27
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06693 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-15
2020-10-29
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06693 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-16
2020-09-29
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06693 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-15
2020-08-28
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06693 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-28
 • Utdelningsdag: 2020-09-15
2020-07-30
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06562 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-30
 • Utdelningsdag: 2020-08-17
2020-08-04
Delårsrapport
2020-06-29
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06562 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-05-28
Ordinarie utdelning CT Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06562 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-28
 • Utdelningsdag: 2020-06-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,15 2,50 1,23 11,41 89,81
AGNC Investment Corp 0,12 0,40 2,18 3,31 12,32
Acadia Realty Trust 1,43 3,25 11,70 40,80 81,40
Acres Commercial Realty Corp -0,12 0,12 2,32 - -
Acres Commercial Realty Corp 2,14 1,03 2,60 - -
Acrinova A 0,00 2,82 8,15 46,00 69,77
Acrinova B 0,00 0,74 0,74 - -
Adapteo -1,36 5,44 -2,19 32,50 83,57
Aedifica SA 0,73 1,24 3,39 3,18 14,07
Agat Ejendomme 0,26 -0,78 0,52 6,39 -6,59
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-