Om bolaget (IRIS)

Irisity

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,95 %
 • Utv. idag SEK
  -0,70 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  35,20
 • Högst
  35,80
 • Lägst
  34,00
 • Antal
  183 900
 • Tid
  17:29:38

Irisity

Irisity erbjuder säkerhetsprodukter inom kamerabevakning kopplade till certifierade larmcentraler. Bevakningen bygger på egenutvecklade intelligent kamerabevakning med videoanalysalgoritmer. Bolaget erbjuder produkter och tjänster för skol-, bygg- och industribolag, med störst verksamhet inom Norden, Baltikum och Europa. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
VD
Marcus Bäcklund
Ordförande
Lennart Svantesson
Hemsida
https://irisi...
Bransch
Industri
Börsvärde
927 688 453 SEK
Irisity
25 840 904 aktier
Totalt
25 840 904 aktier
Introdatum
2013-10-23

Kommande händelser

2021-02-12
Årsrapport
2021-04-22
Bolagsstämma
2021-05-07
Delårsrapport
2021-08-06
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-11-05
Extra bolagsstämma
2020-11-04
Delårsrapport
2020-08-06
Delårsrapport
2020-05-07
Delårsrapport
2020-04-22
Ordinarie utdelning Irisity
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-22
 • Utdelningsdag: -
2020-04-21
Bolagsstämma
2020-02-12
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,23 -0,22 3,76 6,31 7,50
2020 Bulkers 3,34 6,25 14,09 18,06 -12,82
24Storage -0,72 0,73 -0,72 -1,90 -4,63
3M Co 2,20 1,59 -4,10 -1,02 -6,72
51job Inc 0,49 -2,39 -4,45 -6,58 -24,41
A. O. Smith Corp 0,69 -2,64 2,78 3,73 21,95
A.P. Møller - Mærsk A 0,14 1,09 5,53 41,97 68,93
A.P. Møller - Mærsk B 0,20 2,16 7,37 43,65 74,64
Aalberts NV -0,82 -2,15 5,51 11,29 -8,03
Aallon Group Oyj 2,61 3,96 21,40 19,68 -11,28
Aannemingsmaatschappij CFE NV 0,07 -0,23 5,21 51,22 -14,73
Ägare Kapital % Röster %
Chalmers Innovation Se... 10,60 10,60
Aktiebolaget Westergyllen 10,50 10,50
Avanza Pension 8,90 8,90
Ulf Runmarker 6,50 6,50
Nordnet Pensionförsäkring 4,30 4,30
Stiftelsen Chalmers te... 3,30 3,30
Hans Andersson Holding AB 3,20 3,20
Pixelwise Holding AB 3,00 3,00
AB Stena Metall Finans... 2,90 2,90
Leif Harald Bergvall 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2020-11-04
Räntetäckningsgrad
-4 350,00
Räntabilitet eget kapital %
-22,87
Balanslikviditet
200,73
Räntabilitet totalt kapital %
-18,84
Kassalikviditet
200,73
Ändring eget kapital %
24,70
Soliditet %
80,59
Ändring totalt kapital %
10,75
Kapitalomsättningshast.
38,05
Bruttomarginal %
99,98
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-48,44
Kundfordringar oms. hast.
15,01
Nettomarginal %
-49,51
Andel utdelad vinst %
-