Om bolaget (IRIS)

Irisity

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,73 %
 • Utv. idag SEK
  +0,24 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  14,10
 • Högst
  14,10
 • Lägst
  13,80
 • Antal
  92 294
 • Tid
  17:29:47

Irisity

Irisity erbjuder säkerhetsprodukter inom kamerabevakning kopplade till certifierade larmcentraler. Bevakningen bygger på egenutvecklade intelligent kamerabevakning med videoanalysalgoritmer. Bolaget erbjuder produkter och tjänster för skol-, bygg- och industribolag, med störst verksamhet inom Norden, Baltikum och Europa. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
VD
Marcus Bäcklund
Ordförande
Lennart Svantesson
Hemsida
https://www.i...
Bransch
Industri
Börsvärde
264 301 204 SEK
Irisity
19 069 351 aktier
Totalt
19 069 351 aktier
Introdatum
2013-10-23

Kommande händelser

2019-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-06
Delårsrapport
2019-05-10
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Irisity
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,58 -0,79 -6,82 -5,94 -5,70
2020 Bulkers -0,01 5,62 -7,42 - -
3M Co 2,98 -1,19 -8,49 -5,98 -20,50
51job Inc 5,06 10,43 -12,01 -3,76 -3,21
A. O. Smith Corp 0,35 1,58 2,32 2,55 -20,53
A.P. Møller - Mærsk A 5,05 3,08 -7,91 -9,31 -15,29
A.P. Møller - Mærsk B 5,91 4,22 -7,31 -8,44 -15,38
AAR Corp 3,60 3,15 0,69 31,10 -4,56
Aalberts NV 1,59 -2,76 -2,90 7,05 -7,46
Aallon Group Oyj 1,44 -0,24 2,17 2,17 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 3,59 5,91 -2,35 -2,58 -20,73
Ägare Kapital % Röster %
Chalmers Innovation Se... 12,90 12,90
Avanza Pension 7,30 7,30
Pixelwise Holding AB 6,00 6,00
Nordnet Pensionförsäkring 5,60 5,60
Ulf Runmarker 4,70 4,70
Stiftelsen Chalmers te... 4,50 4,50
Hans Andersson Holding AB 3,40 3,40
Niklas Larsson 3,20 3,20
Sätila SSBI 1,80 1,80
Aktiebolaget Westergyllen 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2019-05-10
Räntetäckningsgrad
-21,52
Räntabilitet eget kapital %
-22,00
Balanslikviditet
1,45
Räntabilitet totalt kapital %
-16,00
Kassalikviditet
1,45
Ändring eget kapital %
111,00
Soliditet %
70,00
Ändring totalt kapital %
0,63
Kapitalomsättningshast.
0,45
Bruttomarginal %
87,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-34,00
Kundfordringar oms. hast.
0,25
Nettomarginal %
-36,00
Andel utdelad vinst %
-