Om bolaget (ETR)

Entergy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,68 %
 • Utv. idag USD
  +0,73 USD
 • Köp
  107,86
 • Sälj
  108,45
 • Senast
  108,36
 • Högst
  109,00
 • Lägst
  107,19
 • Antal
  828 922
 • Tid
  22:00:06

Entergy

Entergy Corporation är ett holdingbolag. Idag innehas störst affärsverksamhet inom el- och detaljhandel som innefattar distribution och försäljning av el till detaljhandel och grossistkunder runtom den nordamerikanska marknaden. Utöver erbjuds även specialistkompetens och driftunderhåll som berör kärnkraftverk. Bolaget grundades 1913 och har sitt huvudkontor i New Orleans, Louisiana.
VD
Leo Denault
Ordförande
Leo Denault
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
21 640 994 798 USD
Entergy Corp
201 068 427 aktier
Totalt
201 068 427 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-05-07
Bolagsstämma
2021-02-11
Ordinarie utdelning Entergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,95 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-11
 • Utdelningsdag: 2021-03-01
2020-11-10
Ordinarie utdelning Entergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,95 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-10
 • Utdelningsdag: 2020-12-01
2020-08-12
Ordinarie utdelning Entergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,93 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-12
 • Utdelningsdag: 2020-09-01
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
A2A SpA 2,12 2,26 8,57 14,50 38,49
AES Corp 1,30 -5,77 -7,00 -6,73 100,31
ALLETE Inc 1,42 1,03 2,89 6,74 27,95
Acea SpA 1,20 1,25 3,30 12,25 23,92
Advent Technologies Holdings Inc -0,53 -6,35 -17,15 -27,61 -
Aega 0,00 -7,25 -15,79 -22,42 120,69
Algonquin Power & Utilities Corp 0,89 -1,43 -3,23 -9,20 16,58
Algonquin Power & Utilities Corp 0,68 -2,43 -6,31 -13,23 1,69
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,24 -0,24 2,14 12,31 44,30
Alliant Energy Corp 0,30 1,01 5,05 15,51 18,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,19
Balanslikviditet
64,58
Räntabilitet totalt kapital %
2,21
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
6,87
Soliditet %
18,76
Ändring totalt kapital %
12,60
Kapitalomsättningshast.
17,37
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
17,49
Kundfordringar oms. hast.
12,71
Nettomarginal %
12,71
Andel utdelad vinst %
54,18