Om bolaget (IVSO)

Invisio Communications

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,87 %
 • Utv. idag SEK
  -2,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  71,10
 • Högst
  74,00
 • Lägst
  71,00
 • Antal
  11 236
 • Tid
  17:29:53

INVISIO Communications

INVISIO Communications är specialiserade inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio. Kunderna återfinns inom militär och specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier världen över. Huvudkontoret ligger i Hvidovre, Danmark.
VD
Lars Höjgård Hansen
Ordförande
Annika Andersson
Hemsida
https://invis...
Bransch
Teknik
Börsvärde
3 228 009 760 SEK
Invisio Communications
44 098 494 aktier
Totalt
44 098 494 aktier
Introdatum
2004-06-07

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-13
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-05-03
Ordinarie utdelning Invisio Communications
 • Utdelning/aktie: 0,7 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-05-02
Delårsrapport
2019-02-15
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-28
 • Vem: Anna Holding AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,19 %
 • Röstandel: 14,19 %
2019-03-06
 • Vem: Lage Jonason
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,43 %
 • Röstandel: 9,43 %
2019-03-06
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 800 000
 • Aktiekapital: 5,95 %
 • Röstandel: 5,95 %
2018-11-05
 • Vem: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -9,09 -4,76 -4,76 17,65
21Vianet Group Inc -1,17 8,69 4,66 1,19 -30,32
24SevenOffice 2,56 5,96 -5,33 -5,33 105,13
2U Inc 0,39 2,18 -49,87 -54,95 -78,57
3D Systems Corp -2,14 -1,86 -24,37 -18,04 -67,21
58.com Inc -1,83 -5,07 -11,96 -4,50 -28,19
5th Planet Games -1,50 14,20 -10,45 -29,64 -63,52
8x8 Inc -1,33 -0,89 -6,66 3,11 8,26
9F Inc -6,68 8,60 - - -
A10 Networks Inc -1,54 0,14 -5,89 13,39 0,43
Ägare Kapital % Röster %
SIX SIS 14,80 14,80
Arbejdsmarketedts Till... 9,00 9,00
Swedbank Robur Fonder 9,00 9,00
Lage Jonason 8,30 8,30
Fjärde AP-fonden 6,10 6,10
Handelsbanken fonder AB 5,90 5,90
Aidani AB 4,70 4,70
JP Morgan Bank Luxembo... 4,20 4,20
SEB Investment Management 1,90 1,90
SEB, Copenhagen 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2019-08-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,00
Balanslikviditet
2,96
Räntabilitet totalt kapital %
19,00
Kassalikviditet
1,69
Ändring eget kapital %
10,00
Soliditet %
76,00
Ändring totalt kapital %
0,11
Kapitalomsättningshast.
0,97
Bruttomarginal %
58,00
Varulagrets oms. hast.
0,32
Rörelsemarginal %
19,00
Kundfordringar oms. hast.
0,20
Nettomarginal %
19,00
Andel utdelad vinst %
-