Om bolaget (IVSO)

Invisio Communications

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,94 %
 • Utv. idag SEK
  +0,70 SEK
 • Köp
  74,20
 • Sälj
  74,90
 • Senast
  74,90
 • Högst
  74,90
 • Lägst
  74,60
 • Antal
  113
 • Tid
  09:03:36

Invisio Communic.

INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio, framförallt av professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer. Kunderna finns bland annat inom militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier världen över.

VD
Lars Höjgård Hansen
Ordförande
Lars Röckert
Hemsida
www.invisio.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
3 272 108 254 SEK
Invisio Communications
44 098 494 aktier
Totalt
44 098 494 aktier
Introdatum
2004-06-07

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Ordinarie utdelning Invisio Communications
 • Utdelning/aktie: 0,70 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-02
Delårsrapport
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
342 200 000
Immateriella anläggningstillgångar 27 700 000
Materiella anläggningstillgångar 4 500 000
Finansiella anläggningstillgångar 27 400 000
Summa anläggningstillgångar 59 600 000
Kassa och bank 113 200 000
Summa omsättningstillgångar 282 700 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 259 900 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 82 400 000
Årets resultat 62 300 000
Total fakturering 365 700 000
Rörelseresultat 78 600 000
Summa finansnetto -5 100 000
Resultat efter finansiella poster 73 500 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-06
 • Vem: Lage Jonason
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,43 %
 • Röstandel: 9,43 %
2019-03-06
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 800 000
 • Aktiekapital: 5,95 %
 • Röstandel: 5,95 %
2018-11-05
 • Vem: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,43 -0,67 -6,56 0,11 -0,55
ALLGON B 2,74 4,17 12,50 47,54 11,39
Acconeer 0,20 -2,30 -3,71 -11,20 -13,51
Addnode Group B -0,35 -4,00 1,41 15,20 64,01
Advenica AB -1,59 15,53 1,36 -3,38 -70,48
Agillic 0,00 1,92 -5,36 -4,44 -27,60
Alcadon Group 0,00 -1,08 -5,17 0,36 -46,71
Anoto Group 2,80 3,01 -10,92 -60,25 -72,22
Arbona A -1,89 -0,95 -5,45 -11,11 -6,31
Arbona B 0,00 11,65 6,48 -8,00 35,29
Artificial Solutions Intern. 0,00 11,11 35,51 -41,70 -59,72
Ägare Kapital % Röster %
SIX SIS AG, on behalf... 16,60 16,60
Lage Jonason, with fam... 15,50 15,50
Handelsbanken fonder 6,70 6,70
Swedbank Robur fonder 6,20 6,20
Aidani AB 4,70 4,70
Fjärde AP-Fonden 4,10 4,10
JP Morgan Bank Luxembo... 4,10 4,10
State Street Bank &... 2,80 2,80
Ålandsbanken i ägares... 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,47
Balanslikviditet
3,01
Räntabilitet totalt kapital %
18,40
Kassalikviditet
1,94
Ändring eget kapital %
12,35
Soliditet %
82,09
Ändring totalt kapital %
3,95
Kapitalomsättningshast.
1,02
Bruttomarginal %
56,33
Varulagrets oms. hast.
3,50
Rörelsemarginal %
17,91
Kundfordringar oms. hast.
3,39
Nettomarginal %
13,60
Andel utdelad vinst %
64,04