Om bolaget (TGI)

Triumph Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,22 %
 • Utv. idag USD
  +0,23 USD
 • Köp
  19,01
 • Sälj
  19,05
 • Senast
  19,02
 • Högst
  19,21
 • Lägst
  18,68
 • Antal
  157 568
 • Tid
  18:44:50

Triumph Group

Triumph Group är ett tillverkande företag som konstruerar, tillverkar, reparerar, har översyner och distribuerar flygplansdelar, inklusive mekaniska och elektromekaniska styrsystem, flygplan och motortillbehör, hjälpaggregat, avionik och luftfartygsinstrument. Företaget tjänar kommersiella flygbolag, flygbolag och olika originalutrustningstillverkare. Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Berwyn, Pennsylvania.
VD
Daniel Crowley
Ordförande
Ralph Edward Eberhart
Hemsida
https://ir.tr...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 206 698 722 USD
Triumph Group Inc
64 220 262 aktier
Totalt
64 220 262 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-21
Bolagsstämma
2021-05-20
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 1,96 6,35 6,41 33,89
2020 Bulkers 0,47 -4,48 -5,33 1,91 98,69
24Storage 0,00 9,70 10,80 5,25 9,70
3M Co 0,37 0,22 3,89 -1,19 25,44
51job Inc -0,77 -0,42 -0,18 24,40 14,77
A O Smith Corp 0,76 -1,06 1,45 1,16 35,03
A.P. Møller - Mærsk A 0,54 -0,24 -2,38 18,53 114,68
A.P. Møller - Mærsk B 1,02 0,23 -2,69 14,57 105,44
Aalberts NV 8,27 16,82 14,79 13,12 66,65
Aallon Group Oyj 0,87 -0,43 3,57 -1,69 5,94
Aaon Inc 0,27 -0,74 -1,31 -13,88 3,19
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
39,83
Balanslikviditet
216,38
Räntabilitet totalt kapital %
-18,28
Kassalikviditet
160,65
Ändring eget kapital %
4,81
Soliditet %
-33,41
Ändring totalt kapital %
-17,76
Kapitalomsättningshast.
76,29
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
21,41
Rörelsemarginal %
-17,44
Kundfordringar oms. hast.
10,38
Nettomarginal %
-23,96
Andel utdelad vinst %
-