Om bolaget (NFO)

NFO Drives

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,07 %
 • Utv. idag SEK
  +0,003 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,283
 • Högst
  0,289
 • Lägst
  0,280
 • Antal
  106 850
 • Tid
  17:29:31

NFO Drives

NFO Drives utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

VD
Johan Braun
Ordförande
Martin Hagbyhn
Hemsida
www.nfodrives.se
Bransch
-
Börsvärde
67 355 475 SEK
NFO Drives
238 005 213 aktier
Totalt
238 005 213 aktier
Introdatum
1999-11-15

Kommande händelser

2019-08-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning NFO Drives
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: -
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-04-17
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
26 065 000
Immateriella anläggningstillgångar 10 658 000
Materiella anläggningstillgångar 522 000
Finansiella anläggningstillgångar 5 418 000
Summa anläggningstillgångar 16 598 000
Kassa och bank 2 067 000
Summa omsättningstillgångar 9 467 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 20 972 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 200 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4 893 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %
2018-06-30
 • Vem: Birgitta Svensson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,30 %
 • Röstandel: 6,30 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Karlander
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,02 %
 • Röstandel: 2,02 %
2018-06-30
 • Vem: Lars Svensson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,06 %
 • Röstandel: 4,06 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,76 %
 • Röstandel: 3,76 %
Ägare Kapital % Röster %
Birgitta Svensson 6,30 6,30
Avanza Pension 5,12 5,12
Lars Svensson 4,06 4,06
Nordnet Pensionsförsäk... 3,76 3,76
Jan Karlander 2,02 2,02
Per Turdell 1,89 1,89
Alf Ahlin 1,72 1,72
Per-Åke Blom 1,45 1,45
Mikael Ljung 1,36 1,36
Lars Ferrington 1,05 1,05
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-56 236,11
Räntabilitet eget kapital %
-4,05
Balanslikviditet
1,56
Räntabilitet totalt kapital %
-4,03
Kassalikviditet
1,35
Ändring eget kapital %
-3,97
Soliditet %
74,55
Ändring totalt kapital %
3,65
Kapitalomsättningshast.
1,22
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
24,24
Rörelsemarginal %
-3,43
Kundfordringar oms. hast.
8,81
Nettomarginal %
-2,57
Andel utdelad vinst %
-