Om bolaget (ODL)

Odfjell Drilling

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,17 %
 • Utv. i dag NOK
  -0,30 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  25,30
 • Högst
  25,95
 • Lägst
  25,00
 • Antal
  156 687
 • Tid
  16:25:17

Odfjell Drilling

VD
Simon Lieungh
Ordförande
Helene Odfjell
Hemsida
www.odfjelldr...
Bransch
Energi
Börsvärde
6 061 649 971 NOK
Odfjell Drilling
236 783 202 aktier
Totalt
236 783 202 aktier
Introdatum
2013-09-27

Kommande händelser

2019-02-21
Årsrapport
2019-05-23
Delårsrapport
2019-08-29
Delårsrapport
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-12-11
Extra bolagsstämma
2018-11-29
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
2018-07-09
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 36,00
 • Handlas utan rätt: 2018-07-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-21
Ordinarie utdelning Odfjell Drilling
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-05-28
Extra bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-05-16
Extra bolagsstämma
2018-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-04-30
 • Vem: Akastor
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,40 %
 • Röstandel: 6,40 %
2018-04-30
 • Vem: Odfjell Partners Ltd.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 56,16 %
 • Röstandel: 59,98 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,95 -0,08 -0,16 -5,46 -9,49
Africa Energy Corp -5,11 8,33 -8,45 0,78 -
Africa Oil -1,42 -1,09 -1,75 -19,56 -32,22
African Petroleum Corporation -3,57 -5,26 74,19 13,80 25,58
Akastor -2,23 -3,52 8,60 -19,29 -21,97
Aker BP -0,08 3,05 11,53 -13,48 17,19
Aker Solutions -0,26 1,24 7,77 -17,79 -4,01
Archer -0,75 -7,40 -10,44 -33,38 -59,10
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 0,00 -7,60 -26,85
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 -11,43 -15,65 -18,95
Awilco Drilling 1,09 -3,82 -18,29 -37,61 -15,81
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-