Om bolaget (ODL)

Odfjell Drilling

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,30 %
 • Utv. i dag NOK
  -0,10 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  32,90
 • Högst
  33,65
 • Lägst
  32,55
 • Antal
  186 297
 • Tid
  16:25:03

Odfjell Drilling

VD
Simon Lieungh
Ordförande
Helene Odfjell
Hemsida
www.odfjelldr...
Bransch
Energi
Börsvärde
7 813 845 666 NOK
Odfjell Drilling
236 783 202 aktier
Totalt
236 783 202 aktier
Introdatum
2013-09-27

Kommande händelser

2018-11-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-29
Delårsrapport
2018-07-09
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 36,00
 • Handlas utan rätt: 2018-07-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-21
Ordinarie utdelning Odfjell Drilling
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-05-28
Extra bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-05-16
Extra bolagsstämma
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-04-30
 • Vem: Akastor
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,40 %
 • Röstandel: 6,40 %
2018-04-30
 • Vem: Odfjell Partners Ltd.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 56,16 %
 • Röstandel: 59,98 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,79 -0,31 -6,06 -3,33 -7,00
Africa Energy Corp -0,78 0,00 -25,58 21,90 -
Africa Oil -0,94 -7,33 -15,17 8,59 -15,81
African Petroleum Corporation 2,81 -0,51 -11,74 -5,18 -21,77
Akastor 0,63 -0,50 -5,88 -1,60 -5,33
Aker BP 4,13 -0,84 0,13 7,63 99,35
Aker Solutions -0,40 0,47 -2,02 1,81 43,16
Archer 2,61 15,42 9,32 -11,59 -27,22
Atlantic Petroleum 0,00 -4,26 5,88 -5,26 -21,40
Atlantic Petroleum 0,64 6,80 11,35 4,67 -14,67
Awilco Drilling 1,18 -3,59 5,39 -5,08 20,11
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-