Om bolaget (ODL)

Odfjell Drilling

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,64 %
 • Utv. i dag NOK
  +0,20 NOK
 • Köp
  31,50
 • Sälj
  31,65
 • Senast
  31,55
 • Högst
  31,70
 • Lägst
  31,00
 • Antal
  45 522
 • Tid
  10:31:58

Odfjell Drilling

VD
Simon Lieungh
Ordförande
Helene Odfjell
Hemsida
www.odfjelldr...
Bransch
Energi
Börsvärde
7 423 153 382 NOK
Odfjell Drilling
236 783 202 aktier
Totalt
236 783 202 aktier
Introdatum
2013-09-27

Kommande händelser

2018-08-29
Delårsrapport
2018-11-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-09
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 36,00
 • Handlas utan rätt: 2018-07-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-21
Ordinarie utdelning Odfjell Drilling
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-05-28
Extra bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-05-16
Extra bolagsstämma
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-23
Delårsrapport
2017-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-04-30
 • Vem: Akastor
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,40 %
 • Röstandel: 6,40 %
2018-04-30
 • Vem: Odfjell Partners Ltd.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 56,16 %
 • Röstandel: 59,98 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,03 -0,47 3,95 0,85 3,71
Africa Energy Corp 0,83 9,01 12,04 11,01 -
Africa Oil 0,00 4,14 1,24 -0,49 -32,94
African Petroleum Corporation -2,61 -6,75 3,32 -30,06 -64,59
Akastor 0,12 -2,94 -5,60 -5,82 9,40
Aker BP -0,85 -4,42 -5,90 -4,03 94,59
Aker Solutions -0,28 -0,88 4,16 -0,11 52,46
Archer -11,55 -11,93 -14,30 -25,50 -25,83
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 -9,47 -7,53 -26,81
Atlantic Petroleum 0,00 -0,70 -3,42 -5,37 -26,94
Awilco Drilling 0,63 1,70 5,97 4,81 66,32
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-