Om bolaget (ODL)

Odfjell Drilling

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,31 %
 • Utv. idag NOK
  +0,38 NOK
 • Köp
  29,32
 • Sälj
  29,40
 • Senast
  29,38
 • Högst
  29,46
 • Lägst
  27,50
 • Antal
  55 026
 • Tid
  12:40:36

Odfjell Drilling

VD
Simon Lieungh
Ordförande
Helene Odfjell
Hemsida
www.odfjelldr...
Bransch
Energi
Börsvärde
6 866 712 858 NOK
Odfjell Drilling
236 783 202 aktier
Totalt
236 783 202 aktier
Introdatum
2013-09-27

Kommande händelser

2019-05-29
Delårsrapport
2019-06-25
Bolagsstämma
2019-06-26
Ordinarie utdelning Odfjell Drilling
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-26
 • Utdelningsdag: -
2019-08-29
Delårsrapport
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-21
Årsrapport
2018-12-11
Extra bolagsstämma
2018-11-29
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
2018-07-09
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 36,00
 • Handlas utan rätt: 2018-07-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-21
Ordinarie utdelning Odfjell Drilling
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-05-28
Extra bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-18
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: 43 312
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,98 0,86 -3,97 2,02 -1,34
Africa Energy Corp 2,36 -0,60 -4,41 -7,01 43,13
Africa Oil 0,58 -1,15 -3,37 3,43 -15,27
African Petroleum Corporation -0,67 0,34 -26,68 -12,79 -44,19
Akastor -0,61 2,52 -5,10 -3,70 -32,26
Aker BP 0,74 4,17 -11,59 -8,32 -14,80
Aker Solutions 0,13 -1,24 -12,21 -12,61 -32,05
Archer -0,61 1,25 -12,61 -16,81 -57,83
Atlantic Petroleum -11,92 -11,92 -11,92 -26,09 -8,60
Atlantic Petroleum 0,00 1,25 -2,41 -19,00 11,72
Awilco Drilling 0,99 0,66 -1,29 -8,63 -37,98
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-