Om bolaget (QUIK)

QuickLogic Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,25 %
 • Utv. idag USD
  +0,01 USD
 • Köp
  4,00
 • Sälj
  4,03
 • Senast
  4,01
 • Högst
  4,07
 • Lägst
  3,88
 • Antal
  43 274
 • Tid
  20:56:01

QuickLogic

QuickLogic är uppfinnaren och leverantören av anpassningsbara halvledarlösningar för mobil och bärbar elektronik. Dessa kisel plus mjukvarulösningar kallas kundspecifika standardprodukter (CSSP). Företaget grundades 1988 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.
VD
Brian Faith
Ordförande
E. Thomas Hart
Hemsida
https://ir.qu...
Bransch
Teknik
Börsvärde
44 164 400 USD
QuickLogic Corp
11 041 100 aktier
Totalt
11 041 100 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-04-22
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,65 -0,86 2,96 13,48 13,71
01 Communique Laboratory Inc 5,88 12,50 107,69 100,00 116,00
1911 Gold Corp 14,29 44,26 57,14 98,88 180,95
21Vianet Group Inc 0,79 19,35 3,22 76,91 266,85
24SevenOffice 3,46 0,67 22,04 42,38 79,58
3D Systems Corp 1,32 3,59 1,76 -17,01 -16,00
48North Cannabis Corp -5,13 -7,50 -19,57 12,12 -77,44
8x8 Inc 0,67 -3,45 0,79 1,29 -29,23
9F Inc 2,48 3,50 -39,65 -66,29 -
A10 Networks Inc 0,36 0,85 21,78 25,08 17,49
AAC Clyde Space -1,74 -3,11 -16,15 -4,45 -23,75
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-143,78
Balanslikviditet
137,18
Räntabilitet totalt kapital %
-49,90
Kassalikviditet
120,08
Ändring eget kapital %
-33,84
Soliditet %
34,22
Ändring totalt kapital %
-13,74
Kapitalomsättningshast.
31,01
Bruttomarginal %
54,36
Varulagrets oms. hast.
33,27
Rörelsemarginal %
-158,68
Kundfordringar oms. hast.
14,84
Nettomarginal %
-160,96
Andel utdelad vinst %
-