Om bolaget (DIOS)

Diös Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,24 %
 • Utv. idag SEK
  +2,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  105,00
 • Högst
  105,00
 • Lägst
  101,90
 • Antal
  279 544
 • Tid
  17:29:49

Diös

Diös är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolagets verksamhet är huvudsakligen inriktad mot att förvärva, förvalta och aktivt driva fastighetsutveckling runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består vanligtvis av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter, med störst koncentration inom norra Sverige. Bolaget bildades under 2005 och har sitt huvudkontor i Östersund.
VD
Knut Rost
Ordförande
Bob Persson
Hemsida
https://www.d...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
13 814 427 382 SEK
Diös Fastigheter
134 512 438 aktier
Totalt
134 512 438 aktier
Introdatum
2006-05-22

Kommande händelser

2021-10-29
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-29
 • Utdelningsdag: 2021-11-04
2022-02-11
Årsrapport
2022-04-05
Bolagsstämma
2022-04-28
Delårsrapport
2022-07-07
Delårsrapport
2022-10-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-22
Delårsrapport
2021-07-05
Delårsrapport
2021-04-23
Delårsrapport
2021-04-14
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-14
 • Utdelningsdag: 2021-04-20
2021-04-13
Bolagsstämma
2021-02-12
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,43 -0,51 2,63 -2,88 34,28
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,68 -2,87 3,32 9,44 353,26
AGNC Investment Corp -0,27 0,36 0,67 0,87 17,59
AGNC Investment Corp 0,00 1,78 -0,16 0,55 16,20
Acadia Realty Trust -1,37 -3,99 4,74 2,08 132,69
Acres Commercial Realty Corp 0,00 1,17 1,17 3,10 -
Acres Commercial Realty Corp 0,38 -0,50 -0,63 -5,86 -
Acrinova A 0,00 -2,25 0,38 0,00 50,00
Acrinova B -0,45 -3,91 -4,74 -0,45 -
Aedifica NV 2,53 2,50 7,99 -3,76 36,59
Agat Ejendomme 0,00 3,70 -2,18 9,80 12,00
Ägare Kapital % Röster %
AB Persson Invest 15,40 15,40
Backahill Inter AB 10,50 10,50
Nordstjernan 10,10 10,10
SHB Pensionskassa 6,00 6,00
Avanza Pension 2,20 2,20
BlackRock 2,10 2,10
Karl Hedin 1,80 1,80
Carnegie Fonder 1,70 1,70
Odin Fonder 1,70 1,70
Vanguard 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2021-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
11,79
Balanslikviditet
104,33
Räntabilitet totalt kapital %
8,71
Kassalikviditet
104,33
Ändring eget kapital %
15,54
Soliditet %
36,52
Ändring totalt kapital %
13,93
Kapitalomsättningshast.
6,01
Bruttomarginal %
76,22
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
71,64
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
144,84
Andel utdelad vinst %
-