Om bolaget (DIOS)

Diös Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,55 %
 • Utv. idag SEK
  +1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  98,50
 • Högst
  98,70
 • Lägst
  96,20
 • Antal
  318 079
 • Tid
  17:29:59

Diös

Diös är ett fastighetsbolag. Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot att förvärva, förvalta och aktiva driva fastigheter runtom i Sveriges landskap. Fastighetsbeståndet utgörs vanligtvis av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter, med störst koncentration inom norra Sverige. Bolaget bildades under 2005 och har idag sitt huvudkontor i Östersund.
VD
Knut Rost
Ordförande
Bob Persson
Hemsida
http://www.di...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
13 047 706 486 SEK
Diös Fastigheter
134 512 438 aktier
Totalt
134 512 438 aktier
Introdatum
2006-05-22

Kommande händelser

2020-04-02
Bolagsstämma
2020-04-03
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-03
 • Utdelningsdag: 2020-04-09
2020-04-23
Delårsrapport
2020-07-03
Delårsrapport
2020-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-02-11
Årsrapport
2019-10-29
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-29
 • Utdelningsdag: 2019-11-04
2019-10-25
Delårsrapport
2019-04-24
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-23
Delårsrapport
2019-04-23
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-06
 • Vem: Bengtssons Tidnings Aktiebolag
 • Antal: 6 787 374
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-09-06
 • Vem: Nordstjernan AB
 • Antal: 6 787 374
 • Aktiekapital: 10,09 %
 • Röstandel: 10,09 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -0,49 3,65 8,98 18,27
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,78 1,10 4,75 8,82 -6,45
AGNC Investment Corp -1,83 -0,41 5,02 11,27 8,69
Acadia Realty Trust 0,55 -0,59 -2,46 -4,91 -12,97
Acrinova 2,38 10,26 15,18 12,17 82,59
Adapteo 0,47 3,80 -1,59 2,45 -
Aedifica SA 0,90 -0,15 10,02 16,32 66,25
Agat Ejendomme 0,50 -0,74 -3,61 13,92 -2,91
Agree Realty Corp 0,66 2,76 6,70 8,16 21,30
Akelius Residential Prop. D 0,34 -1,65 -3,14 1,24 -
Alexander & Baldwin Inc 0,99 -2,05 2,74 3,45 -8,25
Ägare Kapital % Röster %
AB Persson Invest 15,40 15,40
Backahill Inter AB 10,50 10,50
Nordstjernan 10,10 10,10
SHB Pensionskassa 6,00 6,00
Handelsbanken Fonder 3,80 3,80
SEB Fonder 2,20 2,20
Avanza Pension 2,10 2,10
Swedbank Robur Fonder 1,60 1,60
BlackRock 1,50 1,50
Sten Dybeck, inklusive... 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2020-02-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,13
Balanslikviditet
0,29
Räntabilitet totalt kapital %
0,06
Kassalikviditet
0,29
Ändring eget kapital %
0,08
Soliditet %
0,37
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
0,64
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,60
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,70
Andel utdelad vinst %
0,43