Om bolaget (DIOS)

Diös Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,57 %
 • Utv. idag SEK
  +0,35 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  62,10
 • Högst
  62,30
 • Lägst
  60,55
 • Antal
  440 730
 • Tid
  17:29:47

Diös

Diös är ett fastighetsbolag. Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot att förvärva, förvalta och aktiva driva fastigheter runtom i Sveriges landskap. Fastighetsbeståndet utgörs vanligtvis av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter, med störst koncentration inom norra Sverige. Bolaget bildades under 2005 och har idag sitt huvudkontor i Östersund.
VD
Knut Rost
Ordförande
Bob Persson
Hemsida
https://www.d...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
8 306 143 046 SEK
Diös Fastigheter
134 512 438 aktier
Totalt
134 512 438 aktier
Introdatum
2006-05-22

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-23
Delårsrapport
2020-07-03
Delårsrapport
2020-06-26
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-26
 • Utdelningsdag: 2020-07-02
2020-06-16
Bolagsstämma
2020-04-23
Delårsrapport
2020-02-11
Årsrapport
2019-10-29
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-29
 • Utdelningsdag: 2019-11-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,38 -5,52 -6,56 -2,53 -1,51
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,15 -4,71 -6,07 -14,33 -82,84
AGNC Investment Corp 0,46 -1,36 -4,74 -1,59 -
AGNC Investment Corp -0,09 -1,54 -5,69 -2,49 -
AGNC Investment Corp 0,32 -3,18 -4,71 -2,29 -
AGNC Investment Corp 0,59 -2,32 -4,58 -1,55 -
Acadia Realty Trust 1,61 -6,72 -8,70 -24,60 -66,33
Acrinova 0,57 -5,41 -5,91 -2,78 -18,22
Adapteo 0,00 -5,02 1,62 12,90 -25,32
Aedifica SA -1,05 -2,96 -16,63 -13,76 -18,65
Agat Ejendomme 0,00 -5,21 -8,68 -15,97 -44,13
Ägare Kapital % Röster %
AB Persson Invest 15,40 15,40
Backahill Inter AB 10,50 10,50
Nordstjernan 10,10 10,10
SHB Pensionskassa 6,00 6,00
Handelsbanken Fonder 3,60 3,60
Swedbank Robur Fonder 2,30 2,30
Avanza Pension 2,00 2,00
BlackRock 1,60 1,60
Sten Dybeck, inklusive... 1,50 1,50
Karl Hedin 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2020-10-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,10
Balanslikviditet
45,56
Räntabilitet totalt kapital %
3,28
Kassalikviditet
45,56
Ändring eget kapital %
5,88
Soliditet %
36,01
Ändring totalt kapital %
6,96
Kapitalomsättningshast.
6,61
Bruttomarginal %
76,05
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
71,36
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
49,66
Andel utdelad vinst %
-