Om bolaget (DIOS)

Diös Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,86 %
 • Utv. idag SEK
  +0,70 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  82,10
 • Högst
  82,30
 • Lägst
  81,00
 • Antal
  187 304
 • Tid
  17:29:53

Diös

Diös är ett fastighetsbolag. Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot att förvärva, förvalta och aktiva driva fastigheter runtom i Sveriges landskap. Fastighetsbeståndet utgörs vanligtvis av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter, med störst koncentration inom norra Sverige. Dagens Diös bildades 2005 och har sitt huvudkontor i Östersund.
VD
Knut Rost
Ordförande
Bob Persson
Hemsida
http://www.di...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
10 949 312 453 SEK
Diös Fastigheter
134 512 438 aktier
Totalt
134 512 438 aktier
Introdatum
2006-05-22

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2019-10-29
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-29
 • Utdelningsdag: 2019-11-04

Tidigare händelser

2019-07-05
Delårsrapport
2019-04-24
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-23
Delårsrapport
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-25
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-25
 • Utdelningsdag: 2018-11-01
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-03
 • Vem: Bengtssons Tidnings Aktiebolag
 • Antal: 6 787 374
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %
2018-09-03
 • Vem: Nordstjernan AB
 • Antal: 6 787 374
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
ALM Equity 0,00 -1,01 -2,00 2,08 -4,85
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova 0,00 0,00 12,17 18,84 21,95
Adapteo 0,00 1,68 - - -
Aedifica SA 0,11 0,80 13,34 15,30 17,43
Agat Ejendomme 2,37 0,00 -3,96 -12,61 -42,60
Akelius Residential Pref -0,14 -0,28 1,58 2,01 1,58
Altarea SCA 0,45 0,22 -0,44 -4,75 -8,15
Amasten Fastighets 3,30 1,75 12,74 51,87 81,29
Amasten Fastighets Pref -0,28 1,15 -0,28 5,71 13,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,14
Balanslikviditet
0,34
Räntabilitet totalt kapital %
0,07
Kassalikviditet
0,34
Ändring eget kapital %
0,12
Soliditet %
0,36
Ändring totalt kapital %
0,09
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
0,64
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,60
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,84
Andel utdelad vinst %
-