Om bolaget (DIOS)

Diös Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,29 %
 • Utv. idag SEK
  -0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  68,80
 • Högst
  69,30
 • Lägst
  67,90
 • Antal
  197 052
 • Tid
  17:29:42

Diös

Diös Fastigheter är ett fastighetsförvaltande bolag med verksamhet i norra Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs huvudsakligen av centralt belägna kommersiella fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj utgjordes av 353 fastigheter med en total uthyrbar yta av 1400 Tkvm. Beståndets redovisade värde var 12 500 MSEK och den ekonomiska uthyrningsgraden var 88,4 %.

VD
Knut Rost
Ordförande
Bob Persson
Hemsida
www.dios.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
9 254 455 734 SEK
Diös Fastigheter
134 512 438 aktier
Totalt
134 512 438 aktier
Introdatum
2006-05-22

Kommande händelser

2019-07-05
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
2019-10-29
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-29
 • Utdelningsdag: 2019-11-04

Tidigare händelser

2019-04-24
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-04-23
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-25
Ordinarie utdelning Diös Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-25
 • Utdelningsdag: 2018-11-01
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
19 708 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 19 457 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 46 000 000
Summa anläggningstillgångar 19 503 000 000
Kassa och bank 32 000 000
Summa omsättningstillgångar 205 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 6 841 000 000
Minoritetsintressen 45 000 000
Avsättningar 9 000 000
Långfristiga skulder 12 301 000 000
Kortfristiga skulder 511 000 000
Årets resultat 1 027 000 000
Total fakturering 1 719 000 000
Rörelseresultat 1 007 000 000
Summa finansnetto -185 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 261 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-03
 • Vem: Bengtssons Tidnings Aktiebolag
 • Antal: 6 787 374
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %
2018-09-03
 • Vem: Nordstjernan AB
 • Antal: 6 787 374
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ABG Sundal Collier Holding 0,00 -2,96 -13,13 -6,68 -39,29
ALM Equity 0,00 4,71 4,17 17,65 -3,85
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,62 1,04 -8,79
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,00 6,00 30,86
Aega 0,00 -12,50 50,54 41,41 57,30
Agat Ejendomme -1,67 -6,14 -6,98 0,98 -44,34
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,15 -0,87 0,15
Aker 0,00 3,89 -18,72 -13,31 -8,07
Aktia Bank Abp 0,48 2,42 -6,00 -8,04 -3,09
Alm. Brand 1,17 -1,30 -6,33 8,39 -9,94
Ägare Kapital % Röster %
AB Persson Invest 15,40 15,40
Backahill Inter AB 10,50 10,50
Pensionskassan SHB För... 6,00 6,00
Bengtssons Tidnings AB 5,00 5,00
Nordstjernan 5,00 5,00
Handelsbanken Fonder 4,10 4,10
Avanza Pension 4,00 4,00
SEB Fonder 2,90 2,90
Thompson, Siegel &... 1,90 1,90
Fjärde AP-fonden 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,23
Balanslikviditet
0,17
Räntabilitet totalt kapital %
7,84
Kassalikviditet
0,17
Ändring eget kapital %
14,59
Soliditet %
37,23
Ändring totalt kapital %
6,84
Kapitalomsättningshast.
0,09
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
59,06
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
73,92
Andel utdelad vinst %
30,16