Om bolaget (HES)

Hess Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,36 %
 • Utv. idag USD
  -0,32 USD
 • Köp
  87,56
 • Sälj
  90,44
 • Senast
  88,30
 • Högst
  91,09
 • Lägst
  88,21
 • Antal
  1 410 019
 • Tid
  22:00:03

Hess

Hess Corporation är ett globalt olje- och gasbolag. Bolaget innehar verksamhet genom hela värdekedjan, från exploatering, produktion till distribution av råolja och naturgas. Exploatering sker både på land och till sjöss och övriga tjänster inkluderar transport, lastning och lagring av råolja. Hess Corporation grundades 1919 och har sitt huvudkontor i New York.
VD
John Hess
Ordförande
James Quigley
Hemsida
https://www.h...
Bransch
Energi
Börsvärde
27 332 302 518 USD
Hess Corp
308 421 378 aktier
Totalt
308 421 378 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-02
Bolagsstämma
2021-03-16
Ordinarie utdelning Hess Corp
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-16
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2020-12-14
Ordinarie utdelning Hess Corp
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-14
 • Utdelningsdag: 2020-12-30
2020-09-14
Ordinarie utdelning Hess Corp
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-14
 • Utdelningsdag: 2020-09-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -1,35 -0,12 2,64 36,48
Abraxas Petroleum Corp 0,66 9,29 36,00 -10,26 -44,48
Adams Resources & Energy Inc -2,61 0,52 1,26 -8,55 -3,09
Advantage Energy Ltd 2,74 5,63 29,31 85,95 177,78
Aemetis Inc -2,09 -9,52 15,92 -45,56 1 479,52
Africa Energy Corp 6,12 6,12 4,00 -1,89 -11,86
Africa Energy Corp 1,60 -0,47 -1,72 -15,76 -14,50
Africa Oil -0,83 0,00 -0,83 2,56 10,09
Africa Oil 0,30 0,30 -0,72 1,92 10,47
Akastor 0,00 1,31 20,47 -0,32 26,12
Aker 0,00 -1,50 -0,61 -2,09 77,30
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
189,83
Räntabilitet totalt kapital %
-15,14
Kassalikviditet
166,54
Ändring eget kapital %
-38,55
Soliditet %
28,51
Ändring totalt kapital %
-13,59
Kapitalomsättningshast.
25,52
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
7,87
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-59,33
Andel utdelad vinst %
-9,85