Om bolaget (AZO)

Autozone Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,45 %
 • Utv. idag USD
  -15,65 USD
 • Köp
  20,00
 • Sälj
  1 170,00
 • Senast
  1 065,71
 • Högst
  1 088,25
 • Lägst
  1 062,19
 • Antal
  271 504
 • Tid
  22:00:02

AutoZone

AutoZone är en amerikansk fordonsaktör specialiserad inom reservdelar och teknisk utrustning. Försäljning av bolagets produkter utgår ifrån egna butiker runtom i Nordamerika. Utbudet består av flera olika reservdelar till personbilar, SUV, större skåpbilar, samt lätta lastbilar. AutoNation grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Fort Lauderdale, Florida.
VD
William C. Rhodes
Ordförande
William C. Rhodes
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
26 524 360 438 USD
Autozone Inc
24 528 705 aktier
Totalt
24 528 705 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-127,00
Balanslikviditet
0,94
Räntabilitet totalt kapital %
19,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
17,00
Soliditet %
-16,00
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
0,95
Bruttomarginal %
66,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
22,00
Kundfordringar oms. hast.
0,03
Nettomarginal %
20,00
Andel utdelad vinst %
-