Om bolaget (SERT)

Serstech

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,88 %
 • Utv. idag SEK
  -0,115 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,850
 • Högst
  2,970
 • Lägst
  2,850
 • Antal
  114 126
 • Tid
  17:29:32

Serstech

Serstech AB är engagerad i kemiska relaterade produkter som hjälper till vid mätning och identifiering av kemikalier. De erbjuder exempelvis handhållna Raman Spectrometer; Chemdash, förvaltnings- och rapporteringsprogramvara samt validerade, databerikade och kompletta bibliotek. Serstech AB grundades 2006.

VD
Stefan Sandor
Ordförande
Thomas Pileby
Hemsida
www.serstech.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
182 740 022 SEK
Serstech
64 119 306 aktier
Totalt
64 119 306 aktier
Introdatum
2013-08-28

Kommande händelser

2019-08-20
Delårsrapport
2019-11-13
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Ordinarie utdelning Serstech
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: -
2019-04-24
Delårsrapport
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
49 889 000
Immateriella anläggningstillgångar 34 417 000
Materiella anläggningstillgångar 964 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 35 381 000
Kassa och bank 1 763 000
Summa omsättningstillgångar 14 508 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 34 418 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 306 000
Långfristiga skulder 1 750 000
Kortfristiga skulder 13 415 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Deutsche Bank Clients account, Frankfurt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,84 %
 • Röstandel: 1,84 %
2018-06-30
 • Vem: Arve Nilsson, Klampenborg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,98 %
 • Röstandel: 2,98 %
2018-06-30
 • Vem: Jens Munch, Esbjerg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,56 %
 • Röstandel: 1,56 %
2018-06-30
 • Vem: Kustmäklarna i Halmstad AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,87 %
 • Röstandel: 1,87 %
2018-06-30
 • Vem: KBL European Private Bankers, Luxemburg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,97 %
 • Röstandel: 6,97 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
A.P. Møller - Mærsk A 1,32 -2,28 -13,57 -12,58 -19,30
A.P. Møller - Mærsk B 1,58 -1,80 -13,99 -12,45 -18,53
ABB Ltd 0,69 1,16 -6,02 -3,07 -14,46
AF Gruppen 0,30 0,00 0,30 6,82 23,68
AKVA Group -2,67 1,96 6,41 6,41 -1,35
Absolent Group -1,02 -6,92 8,64 31,76 158,28
Addtech B 1,90 5,72 19,91 36,87 38,72
Ages Industri B 2,19 -2,78 -4,11 6,71 -26,32
Alelion Energy Systems -1,23 -8,83 -56,28 -56,28 -85,65
Alfa Laval 1,10 1,34 -8,17 1,44 -8,68
Ägare Kapital % Röster %
KBL European Private B... 6,97 6,97
Nordnet Pensionsförsäk... 3,09 3,09
Arve Nilsson, Klampenborg 2,98 2,98
Swedbank Försäkring 2,35 2,35
Kustmäklarna i Halmsta... 1,87 1,87
Deutsche Bank Clients... 1,84 1,84
Jens Munch, Esbjerg 1,56 1,56
Pileby & Partners AB 1,54 1,54
Jörg Hübner 1,25 1,25
Stefan Sandor 0,94 0,94
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-32,14
Balanslikviditet
3,14
Räntabilitet totalt kapital %
-25,08
Kassalikviditet
2,93
Ändring eget kapital %
22,93
Soliditet %
87,36
Ändring totalt kapital %
-2,92
Kapitalomsättningshast.
0,32
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
16,69
Rörelsemarginal %
-75,86
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-77,71
Andel utdelad vinst %
-