Om bolaget (FICO)

Fair Isaac Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,95 %
 • Utv. idag USD
  +4,90 USD
 • Köp
  429,86
 • Sälj
  528,02
 • Senast
  518,64
 • Högst
  520,37
 • Lägst
  508,79
 • Antal
  117 017
 • Tid
  22:00:09

Fair Isaac

Fair Isaac är ett IT-företag som gör och säljer analyser, inklusive prediktiv modellering, beslutsanalys, intelligenshantering, beslutshanteringssystem och konsulttjänster. Bolaget hjälper företag i länder runt om i världen att förvärva kunder effektivare, öka kundvärdet, minska bedrägerier, sänka driftskostnaderna och öka lönsamheten på nya marknader. Bolaget grundades 1956 och har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien.
VD
William J. Lansing
Ordförande
Braden Kelly
Hemsida
https://www.f...
Bransch
Teknik
Börsvärde
15 019 759 151 USD
Fair Isaac Corp
29 236 110 aktier
Totalt
29 236 110 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-03-03
Bolagsstämma
2021-01-19
Delårsrapport
2020-11-10
Årsrapport
2020-07-22
Delårsrapport
2020-04-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,45 2,62 5,91 15,44 50,15
01 Communique Laboratory Inc 8,33 16,07 41,30 -16,67 170,83
1911 Gold Corp 6,90 19,23 21,57 24,00 76,06
21Vianet Group Inc -1,79 -8,58 -9,31 -17,64 118,92
24SevenOffice 0,85 -2,20 1,43 -26,04 96,68
3D Systems Corp -0,62 -11,51 -8,04 1,61 223,68
48North Cannabis Corp 2,56 11,11 -23,08 25,00 33,33
8x8 Inc -1,67 -1,46 -4,61 -8,13 100,93
9F Inc -0,60 -8,29 -7,78 27,69 -81,72
A10 Networks Inc -1,86 -2,36 -1,86 -6,03 48,36
AAC Clyde Space 0,18 -1,45 -10,82 -26,59 -13,92
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-