Om bolaget (CLI)

Mack-Cali Realty Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,37 %
 • Utv. idag USD
  +0,08 USD
 • Köp
  20,08
 • Sälj
  21,84
 • Senast
  21,79
 • Högst
  21,84
 • Lägst
  21,60
 • Antal
  206 273
 • Tid
  22:00:59

Mack-Cali Realty

Mack-Cali Realty är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) med fokus på kontors- och flerfamiljsfastigheter i premiumlägen med närhet till kust i nordöstra USA och som äger och driver sina egna fastigheter. Verksamheten driftas av dotterbolaget Mack-Cali Realty, L.P. Bolaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Jersey City, New Jersey.
VD
Michael DeMarco
Ordförande
William Mack
Hemsida
http://invest...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 965 921 955 USD
Mack-Cali Realty Corp
90 553 752 aktier
Totalt
90 553 752 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-10-03
Ordinarie utdelning Mack-Cali Realty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,2000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-03
 • Utdelningsdag: 2019-10-11
2019-07-01
Ordinarie utdelning Mack-Cali Realty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,2000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-01
 • Utdelningsdag: 2019-07-12
2019-06-12
Bolagsstämma
2019-04-01
Ordinarie utdelning Mack-Cali Realty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,2000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-01
 • Utdelningsdag: 2019-04-12
2019-01-02
Ordinarie utdelning Mack-Cali Realty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,2000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-02
 • Utdelningsdag: 2019-01-11
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 2,89 1,69 4,95 8,33
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,74 1,28 -3,97 -6,77 -14,18
AGNC Investment Corp 0,50 0,93 2,73 -6,79 -9,85
Acadia Realty Trust -0,31 0,35 0,74 5,37 4,10
Acrinova 0,00 3,00 -6,36 3,00 54,54
Adapteo -0,21 6,48 -0,59 1,02 -
Aedifica SA 0,00 0,19 0,77 12,15 33,38
Agat Ejendomme 0,00 -1,64 0,00 -6,98 -36,28
Agree Realty Corp 0,39 0,12 2,20 15,03 38,55
Akelius Residential Prop. D 0,85 1,42 - - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 0,58 -0,57 -2,11 3,11
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
11,00
Soliditet %
31,00
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
0,10
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
30,00