Om bolaget (CMS)

CMS Energy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,56 %
 • Utv. idag USD
  -0,39 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  68,92
 • Högst
  69,67
 • Lägst
  68,74
 • Antal
  1 341 598
 • Tid
  22:00:06

CMS Energy

CMS Energy är ett energibolag. Idag är bolaget producent och distributör av energi till den nordamerikanska marknaden, huvudsakligen bestående av el- och gas. Verksamheten styrs via flertalet dotterbolag, och bolaget förvaltar ett flertal stora produktionsanläggningar runtom landet. CMS Energy grundades 1886 och har sitt huvudkontor i Jackson, Michigan.
VD
Garrick Rochow
Ordförande
John Russell
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
20 108 848 128 USD
CMS Energy Corp
290 129 103 aktier
Totalt
290 129 103 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-05-06
Bolagsstämma
2022-02-10
Ordinarie utdelning CMS Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,46 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-10
 • Utdelningsdag: 2022-02-28
2021-11-04
Ordinarie utdelning CMS Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,435 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-04
 • Utdelningsdag: 2021-11-30
2021-08-05
Ordinarie utdelning CMS Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,435 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-05
 • Utdelningsdag: 2021-08-31
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,65 -0,20 -6,12 -10,38 -10,54
A2A SpA -0,81 -0,72 -0,81 4,51 -5,66
AES Corp -2,50 3,95 -17,15 -4,84 -18,85
ALLETE Inc 0,34 5,70 -2,63 1,30 -10,44
Acea SpA -0,56 1,78 -4,48 -4,20 -16,90
Advent Technologies Holdings Inc -3,49 -2,92 -29,96 -44,67 -83,33
Aega 0,00 -2,94 -14,33 -19,83 -52,37
Algonquin Power & Utilities Corp -0,90 6,34 -8,48 2,37 -6,74
Algonquin Power & Utilities Corp -0,38 5,09 -6,47 3,44 -0,86
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,08 3,90 -1,32 -4,19 -3,23
Alliant Energy Corp -1,36 1,57 -7,73 3,28 2,15
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,15
Balanslikviditet
76,12
Räntabilitet totalt kapital %
3,09
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
14,47
Soliditet %
19,96
Ändring totalt kapital %
4,21
Kapitalomsättningshast.
23,48
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
18,83
Kundfordringar oms. hast.
9,95
Nettomarginal %
13,18
Andel utdelad vinst %
126,58