Om bolaget (AGX)

Argan Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,80 %
 • Utv. idag USD
  +0,35 USD
 • Köp
  43,29
 • Sälj
  49,31
 • Senast
  44,35
 • Högst
  44,57
 • Lägst
  43,91
 • Antal
  186 326
 • Tid
  22:00:08

Argan

Argan är ett kraftbolag som konstruerar och bygger energianläggningar baserade på såväl förnybara källor som traditionella källor. Argan kan ta hand om löpande drift och underhåll av anläggningarna. Bolaget grundades 1961 och har sitt huvudkontor i Rockville, Maryland.
VD
Rainer H. Bosselmann
Ordförande
Rainer H. Bosselmann
Hemsida
https://argan...
Bransch
Industri
Börsvärde
693 855 360 USD
Argan Inc
15 769 440 aktier
Totalt
15 769 440 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-20
Ordinarie utdelning Argan Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-20
 • Utdelningsdag: 2021-10-29

Tidigare händelser

2021-07-21
Ordinarie utdelning Argan Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-21
 • Utdelningsdag: 2021-07-30
2021-06-24
Bolagsstämma
2021-06-08
Delårsrapport
2021-04-21
Ordinarie utdelning Argan Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-21
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-04-14
Årsrapport
2020-12-18
Ordinarie utdelning Argan Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-18
 • Utdelningsdag: 2020-12-29
2020-12-18
Bonusutdelning Argan Inc
 • Utdelning/aktie: 1,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-18
 • Utdelningsdag: 2020-12-29
2020-12-09
Delårsrapport
2020-10-21
Ordinarie utdelning Argan Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-21
 • Utdelningsdag: 2020-10-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,79 3,65 -0,37 -1,02 26,14
2020 Bulkers -2,65 -1,15 -13,18 15,25 118,54
24Storage 0,72 1,95 -1,65 3,98 -2,34
3M Co 0,90 3,23 0,22 -8,74 6,41
51job Inc 0,07 -1,29 -4,36 -12,55 -9,26
A O Smith Corp 0,58 2,32 0,57 -6,07 18,59
A.P. Møller - Mærsk A 0,19 -3,57 -15,41 -7,18 58,16
A.P. Møller - Mærsk B -0,39 -3,71 -15,77 -4,84 54,64
Aalberts NV -0,06 4,49 -3,30 12,53 46,05
Aallon Group Oyj 0,00 0,83 1,67 4,29 21,74
Aaon Inc 1,02 3,08 6,50 15,32 10,97
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
7,18
Balanslikviditet
197,84
Räntabilitet totalt kapital %
4,13
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-215 570,16
Soliditet %
53,21
Ändring totalt kapital %
3 116 199,51
Kapitalomsättningshast.
65,08
Bruttomarginal %
15,83
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,87
Kundfordringar oms. hast.
7,32
Nettomarginal %
6,34
Andel utdelad vinst %
-