Om bolaget (CHP.UN)

Choice Properties Real Estate Investment Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +2,06 %
 • Utv. idag CAD
  +0,29 CAD
 • Köp
  14,39
 • Sälj
  14,40
 • Senast
  14,40
 • Högst
  14,41
 • Lägst
  14,11
 • Antal
  159 391
 • Tid
  17:00:53

Choice Properties Real Estate Investment Trust

Choice Properties Real Estate Investment Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i Kanada. Som REIT slipper man bolagsskatt under förutsättning att resultatet delas ut till aktieägarna i stället för att återinvesteras. Fonden är etablerad i enlighet med förklaringen om REIT enligt lagarna i provinsen Ontario och har skapats för att butikslokaler, industri- och kontorsfastigheter.
VD
Stephen E. Johnson
Ordförande
Stephen E. Johnson
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
4 613 146 864 CAD
Choice Properties Real Estate Investment Trust
326 941 663 aktier
Totalt
326 941 663 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-04-30
Bolagsstämma
2021-03-30
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-25
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-01-28
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-16
2020-12-30
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-27
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-15
2020-10-29
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-16
2020-09-29
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-15
2020-08-28
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-28
 • Utdelningsdag: 2020-09-15
2020-07-30
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-30
 • Utdelningsdag: 2020-08-17
2020-07-20
Delårsrapport
2020-06-29
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-05-28
Ordinarie utdelning Choice Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,061667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-28
 • Utdelningsdag: 2020-06-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,69 2,03 1,46 13,71 47,10
AG Mortgage Investment Trust Inc -1,91 4,31 0,49 13,85 46,79
AGNC Investment Corp 0,32 0,92 2,43 2,68 13,50
Acadia Realty Trust 1,25 4,83 10,54 45,10 88,39
Acres Commercial Realty Corp -0,12 0,20 1,17 - -
Acres Commercial Realty Corp -0,06 2,25 -1,72 - -
Acrinova A 2,05 4,56 10,70 49,00 73,26
Acrinova B 0,00 0,74 3,47 - -
Adapteo -0,68 9,55 2,45 28,71 86,31
Aedifica SA 0,73 2,37 3,60 2,37 14,95
Agat Ejendomme 0,26 0,26 -0,78 5,22 -6,59
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
145,27
Räntabilitet totalt kapital %
4,08
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-0,87
Kapitalomsättningshast.
8,24
Bruttomarginal %
69,89
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
92,18
Kundfordringar oms. hast.
2,61
Nettomarginal %
49,52
Andel utdelad vinst %
36,82