Om bolaget (EMOT)

Emotra

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,85 %
 • Utv. idag SEK
  -0,007 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,372
 • Högst
  0,377
 • Lägst
  0,366
 • Antal
  29 435
 • Tid
  17:29:36

Emotra

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt fungerar som ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut. Bolaget har sitt kontor i Mölndal.
VD
Daniel Poté
Ordförande
Claes Holmberg
Hemsida
https://emotr...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
31 272 637 SEK
Emotra
82 513 556 aktier
Totalt
82 513 556 aktier
Introdatum
2013-06-28

Kommande händelser

2021-10-28
Delårsrapport
2022-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-10-08
Extra bolagsstämma
2021-08-20
Delårsrapport
2021-05-25
Ordinarie utdelning Emotra
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-25
 • Utdelningsdag: -
2021-05-24
Bolagsstämma
2021-05-11
Delårsrapport
2021-02-24
Årsrapport
2020-12-04
Extra bolagsstämma
2020-11-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
10X Genomics Inc -1,85 2,39 8,64 -7,76 16,15
111 Inc -0,18 -5,10 -13,08 -0,89 -19,01
1Life Healthcare Inc -1,80 -0,95 11,63 -18,14 -30,78
22nd Century Group Inc 0,00 1,37 -3,27 -3,58 284,34
23andMe Holding Co. 5,11 17,06 36,93 44,55 -
2cureX -2,28 -3,26 8,90 -5,63 7,08
4D Molecular Therapeutics Inc -0,58 6,89 1,58 36,69 -
4D Pharma PLC -4,05 -6,66 1,78 -24,59 -
9 Meters Biopharma Inc -2,27 -1,53 -7,19 17,27 84,17
908 Devices Inc. 0,74 -3,24 -2,98 4,63 -
Ägare Kapital % Röster %
Maida Vale Capital AB 19,44 19,44
Avanza Pension 4,73 4,73
Ero Naderi 2,55 2,55
Oliver Aleksov 1,88 1,88
Nordnet Pensionsförsäk... 1,63 1,63
Anders Friberg 1,57 1,57
Lars-Håkan Thorell 1,49 1,49
Joakim Bjärkeback 1,33 1,33
Jan Emander 1,31 1,31
Lars Lidén 1,16 1,16
Datum för årsredovisning
2021-08-20
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-80,66
Balanslikviditet
606,87
Räntabilitet totalt kapital %
-67,38
Kassalikviditet
568,19
Ändring eget kapital %
178,40
Soliditet %
83,53
Ändring totalt kapital %
107,62
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-