Om bolaget (EMOT)

Emotra

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,20 %
 • Utv. idag SEK
  -0,022 SEK
 • Köp
  0,411
 • Sälj
  0,427
 • Senast
  0,401
 • Högst
  0,430
 • Lägst
  0,401
 • Antal
  27 215
 • Tid
  10:12:22

Emotra

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt fungerar som ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut. Bolaget har sitt kontor i Mölndal.
VD
Daniel Poté
Ordförande
Claes Holmberg
Hemsida
https://emotr...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
33 599 601 SEK
Emotra
47 659 009 aktier
Totalt
79 431 681 aktier
Introdatum
2013-06-28

Kommande händelser

2021-08-20
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport
2022-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-25
Ordinarie utdelning Emotra
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-25
 • Utdelningsdag: -
2021-05-24
Bolagsstämma
2021-05-11
Delårsrapport
2021-02-24
Årsrapport
2020-12-04
Extra bolagsstämma
2020-11-26
Delårsrapport
2020-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,18 0,53 1,62 4,77 36,63
10X Genomics Inc -0,51 2,10 32,26 12,54 114,54
111 Inc -3,25 2,04 -8,29 -46,67 40,00
1Life Healthcare Inc -1,28 -0,56 3,36 -20,26 4,12
22nd Century Group Inc -1,52 -6,60 15,86 60,07 406,79
2cureX -1,21 -2,50 -31,03 -17,89 20,00
4D Molecular Therapeutics Inc -7,07 -4,93 2,64 -43,92 -
4D Pharma PLC 3,01 16,21 13,35 - -
9 Meters Biopharma Inc -4,00 1,41 26,32 -15,79 140,00
908 Devices Inc. -11,17 -8,92 5,10 -28,25 -
Abbott Laboratories 0,01 1,30 -6,64 -6,53 23,18
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 7,46 7,46
Lars Lidén 2,58 2,58
Jan Emander 2,19 2,19
Ero Naderi 1,86 1,86
Anders Friberg 1,63 1,63
Lars-Håkan Thorell 1,49 1,49
Elizabeth Kaminski 1,48 1,48
Örjan Olsson 1,36 1,36
Tomas Lindman 1,32 1,32
Carl Fredrik Torbjörn... 1,26 1,26
Datum för årsredovisning
2021-05-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-321,19
Balanslikviditet
210,47
Räntabilitet totalt kapital %
-168,89
Kassalikviditet
172,43
Ändring eget kapital %
158,81
Soliditet %
52,58
Ändring totalt kapital %
1,79
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-