Om bolaget (EMOT)

Emotra

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,65 %
 • Utv. idag SEK
  +0,002 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,308
 • Högst
  0,310
 • Lägst
  0,300
 • Antal
  83 323
 • Tid
  17:29:30

Emotra

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt fungerar som ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut. Bolaget har sitt kontor i Mölndal.
VD
Daniel Poté
Ordförande
Claes Holmberg
Hemsida
https://emotr...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
14 583 656 SEK
Emotra
47 659 009 aktier
Totalt
47 659 009 aktier
Introdatum
2013-06-28

Kommande händelser

2021-02-24
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-12-04
Extra bolagsstämma
2020-11-26
Delårsrapport
2020-08-25
Delårsrapport
2020-06-04
Ordinarie utdelning Emotra
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-04
 • Utdelningsdag: -
2020-06-03
Bolagsstämma
2020-05-29
Delårsrapport
2020-02-21
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 0,27 3,43 7,82 9,37
10X Genomics Inc -0,12 12,67 20,35 10,94 109,41
111 Inc 0,57 0,29 13,96 7,18 8,00
1Life Healthcare Inc 0,09 -0,16 10,94 39,75 -
22nd Century Group Inc -3,16 5,75 11,74 199,98 167,96
2cureX -0,55 6,43 16,67 10,98 34,32
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -5,71 82,94 78,80 -
Abbott Laboratories 1,15 -0,28 3,62 3,72 27,40
Abbvie Inc -1,02 2,99 7,44 29,64 23,80
Abcam PLC -1,46 17,17 17,95 - -
Abeona Therapeutics Inc -3,54 8,52 19,37 44,70 -27,38
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 7,96 7,96
Lars-Håkan Thorell 2,68 2,68
Claes Holmberg 2,64 2,64
Anders Friberg 2,04 2,04
Jan Emander 1,96 1,96
Elizabeth Kaminski 1,85 1,85
Örjan Olsson 1,71 1,71
Jonas Wahlén 1,59 1,59
Lars Lidén 1,49 1,49
Guru Singh 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2020-11-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-272,51
Balanslikviditet
222,94
Räntabilitet totalt kapital %
-150,61
Kassalikviditet
180,65
Ändring eget kapital %
-47,03
Soliditet %
55,27
Ändring totalt kapital %
-35,14
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-