Om bolaget (SEC)

Senvest Capital Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,98 %
 • Utv. idag CAD
  +15,00 CAD
 • Köp
  219,00
 • Sälj
  229,00
 • Senast
  230,00
 • Högst
  230,00
 • Lägst
  215,00
 • Antal
  1 880
 • Tid
  21:45:00

Senvest Capital Inc

Senvest Capital är ett finansbolag som investerar i aktier och fastigheter primärt i USA. Bolaget placerar i derivatinstrument som huvudsakligen består av teckningsoptioner, köp- och säljoptioner i aktieindex och valutor, aktieswappar och valutaterminskontrakt. Bolaget grundades 1968 och har sitt huvudkontor i Montreal, Kanada.
VD
Victor Mashaal
Ordförande
Victor Mashaal
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Finans
Börsvärde
558 682 660 CAD
Senvest Capital Inc
2 598 524 aktier
Totalt
2 598 524 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-08-07
Delårsrapport
2020-06-26
Bolagsstämma
2020-05-08
Delårsrapport
2020-03-27
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,56 0,88 5,73 11,27 8,95
180 Degree Capital Corp -1,50 1,55 3,30 20,33 -1,35
1st Constitution Bancorp -0,91 -2,30 -9,88 17,48 -29,72
1st Source Corp 0,54 0,09 7,82 21,50 -13,27
360 DigiTech Inc 2,63 11,18 51,38 39,19 77,02
49 North Resources Inc -4,55 -4,55 -4,55 10,53 133,33
A-Mark Precious Metals Inc -2,52 -1,03 -0,61 -10,95 239,29
ABG Sundal Collier Holding -2,43 -1,23 3,55 18,89 56,20
ABN Amro Bank NV -4,16 -6,50 -2,99 5,95 -49,61
Aareal Bank AG -4,72 -8,25 -2,17 14,76 -34,88
Aberdeen International Inc -5,56 -5,56 47,83 325,00 277,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-07
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
138,01
Räntabilitet totalt kapital %
-3,11
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-9,73
Soliditet %
27,83
Ändring totalt kapital %
1,72
Kapitalomsättningshast.
-0,70
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
444,08
Andel utdelad vinst %
-