Om bolaget (SEC)

Senvest Capital Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  120,60
 • Sälj
  128,00
 • Senast
  121,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  21:59:59

Senvest Capital Inc

Senvest Capital är ett finansbolag som investerar i aktier och fastigheter primärt i USA. Bolaget placerar i derivatinstrument som huvudsakligen består av teckningsoptioner, köp- och säljoptioner i aktieindex och valutor, aktieswappar och valutaterminskontrakt. Bolaget grundades 1968 och har sitt huvudkontor i Montreal, Kanada.
VD
Victor Mashaal
Ordförande
Victor Mashaal
Hemsida
http://www.se...
Bransch
Finans
Börsvärde
317 410 104 CAD
Senvest Capital Inc
2 623 224 aktier
Totalt
2 623 224 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-26
Bolagsstämma
2020-05-08
Delårsrapport
2020-03-27
Årsrapport
2019-11-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,08 -0,34 1,68 11,34 13,64
1347 Property Insurance Holdings Inc 3,40 2,24 -0,87 -4,00 -9,70
180 Degree Capital Corp 2,76 6,90 11,38 12,73 -4,62
1st Constitution Bancorp 3,18 3,69 6,75 -2,32 -25,46
1st Source Corp 5,37 7,64 6,64 7,90 -21,09
360 Finance Inc -0,16 14,72 -16,55 51,12 24,98
49 North Resources Inc -8,57 10,34 -5,88 357,14 700,00
A-Mark Precious Metals Inc -1,86 5,10 27,62 66,14 81,08
ABG Sundal Collier Holding 1,73 4,12 -0,45 19,46 30,38
Aareal Bank AG 3,67 4,92 6,44 21,86 -29,68
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 -25,00 100,00 9,09
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-05-08
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
681,05
Räntabilitet totalt kapital %
-21,85
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-27,24
Soliditet %
33,10
Ändring totalt kapital %
-26,49
Kapitalomsättningshast.
-11,87
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
184,01
Andel utdelad vinst %
-