Om bolaget (KENH)

Kentima Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,49 %
 • Utv. idag SEK
  +0,045 SEK
 • Köp
  1,745
 • Sälj
  1,870
 • Senast
  1,855
 • Högst
  1,855
 • Lägst
  1,750
 • Antal
  3 071
 • Tid
  13:40:46

Kentima Holding

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen. Företaget har två produktområden Security: Total säkerhetsplattform för övervakning. Plattformen inkluderar mjukvara för videoövervakning, videoövervakningssystem och överordnade system som kan kommunicera med de olika systemen inom säkerhetsplattformen. Automation: System för övervakning av maskiner och processanläggningar.

VD
Kent Nilsson
Ordförande
Jens Kinnander
Hemsida
www.kentima.se
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
53 949 905 SEK
Kentima Holding
28 162 113 aktier
Totalt
28 162 113 aktier
Introdatum
2013-06-19

Kommande händelser

2019-05-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-14
Delårsrapport
2018-11-21
Ordinarie utdelning Kentima Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-21
 • Utdelningsdag: -
2018-11-20
Bolagsstämma
2018-11-15
Delårsrapport
2018-09-20
Årsrapport
2018-09-20
Delårsrapport
2018-05-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
27 814 000
Immateriella anläggningstillgångar 13 307 000
Materiella anläggningstillgångar 472 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 13 779 000
Kassa och bank 1 358 000
Summa omsättningstillgångar 14 035 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 18 399 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 048 000
Kortfristiga skulder 7 367 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,18 1,58 7,13 12,34 7,15
ALLGON B -3,66 13,51 33,00 31,23 -7,28
Acando B 0,12 0,12 0,61 38,33 34,74
Acconeer 0,70 3,10 3,10 -0,69 -2,91
Addnode Group B 2,93 0,72 6,84 26,58 66,47
Advenica AB 1,66 12,92 -0,81 -18,98 -68,50
Agillic -1,05 -1,73 0,35 1,43 -22,40
Alcadon Group 0,35 0,70 -2,39 -5,61 -34,25
Anoto Group -1,87 -4,32 -33,02 -59,21 -71,20
Apptix 2,34 -3,68 0,38 156,86 23,00
Arbona A 0,92 5,77 -5,17 -21,43 -4,35
Ägare Kapital % Röster %
Kent Nilsson via bolag... 27,04 39,17
Försäkringsaktiebolage... 12,45 9,52
Teja Capital AB 10,55 13,13
Christer Jönsson 5,08 3,88
Sven-Olof Thorstensson 3,81 2,91
Swedbank Norge 3,10 2,37
Nordnet Pensionsförsäk... 1,71 1,30
Stig Fölhammar 1,49 1,11
Fredrik Sandström 0,76 0,58
Michael Gustafsson 0,76 0,58
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
23,54
Räntabilitet eget kapital %
18,37
Balanslikviditet
1,92
Räntabilitet totalt kapital %
12,99
Kassalikviditet
1,18
Ändring eget kapital %
20,22
Soliditet %
69,26
Ändring totalt kapital %
14,40
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
7,30
Rörelsemarginal %
8,78
Kundfordringar oms. hast.
5,46
Nettomarginal %
8,57
Andel utdelad vinst %
0,00