Om bolaget (FPAR PREF)

Fastpartner Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,77 %
 • Utv. idag SEK
  +2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  115,00
 • Högst
  115,50
 • Lägst
  113,50
 • Antal
  271
 • Tid
  12:59:42

Fastpartner

FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Sven-Olof Johansson
Ordförande
Peter Carlsson
Hemsida
http://fastpa...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
14 430 269 427 SEK
Fastpartner A
183 233 636 aktier
Fastpartner Pref
5 692 497 aktier
Fastpartner D
8 500 000 aktier
Totalt
191 733 636 aktier
Introdatum
2013-06-18

Kommande händelser

2020-04-23
Bolagsstämma
2020-04-23
Delårsrapport
2020-04-29
Ordinarie utdelning Fastpartner D
 • Utdelning/aktie: 1,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-29
 • Utdelningsdag: 2020-05-06
2020-04-29
Ordinarie utdelning Fastpartner A
 • Utdelning/aktie: 0,95 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-29
 • Utdelningsdag: 2020-05-06
2020-06-29
Ordinarie utdelning Fastpartner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-03
2020-07-03
Delårsrapport
2020-07-30
Ordinarie utdelning Fastpartner D
 • Utdelning/aktie: 1,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-30
 • Utdelningsdag: 2020-08-05
2020-09-29
Ordinarie utdelning Fastpartner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-06
2020-10-21
Delårsrapport
2020-10-29
Ordinarie utdelning Fastpartner D
 • Utdelning/aktie: 1,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-04
2020-10-29
Ordinarie utdelning Fastpartner A
 • Utdelning/aktie: 0,95 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-04
2020-12-29
Ordinarie utdelning Fastpartner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-29
 • Utdelningsdag: 2021-01-06
2021-01-28
Ordinarie utdelning Fastpartner D
 • Utdelning/aktie: 1,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-03

Tidigare händelser

2020-03-30
Ordinarie utdelning Fastpartner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-02-13
Årsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning Fastpartner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-06
2019-11-25
Extra bolagsstämma
2019-10-25
Ordinarie utdelning Fastpartner A
 • Utdelning/aktie: 0,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-10-24
Delårsrapport
2019-09-27
Ordinarie utdelning Fastpartner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Fastpartner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-07-02
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Fastpartner A
 • Utdelning/aktie: 0,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,05 5,01 -2,83 -16,58 -7,29
AG Mortgage Investment Trust Inc 10,82 108,24 -72,83 -75,74 -77,63
AGNC Investment Corp 1,84 19,56 - - -
AGNC Investment Corp 10,03 26,53 -20,46 -30,92 -31,49
Acadia Realty Trust 12,15 38,93 -34,26 -42,06 -46,90
Acrinova 0,52 5,49 -16,52 -15,79 21,52
Adapteo 1,54 -0,63 -16,84 -28,18 -
Aedifica SA 4,40 8,71 -11,30 -11,14 17,17
Agat Ejendomme 1,34 -7,72 -35,14 -45,43 -45,17
Agree Realty Corp 7,21 13,10 -5,46 -1,52 1,23
Akelius Residential Prop. D 3,41 13,77 -9,12 -21,41 -
Ägare Kapital % Röster %
Compactor Fastigehter 72,30 72,30
Länsförsäkringar Fonder 9,10 9,10
Familjen Kamprads Stif... 3,30 3,30
Swedbank Robur 2,90 2,90
Nordea Investment Funds 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2020-02-13
Räntetäckningsgrad
399,06
Räntabilitet eget kapital %
9,01
Balanslikviditet
10,43
Räntabilitet totalt kapital %
12,78
Kassalikviditet
10,43
Ändring eget kapital %
38,59
Soliditet %
42,12
Ändring totalt kapital %
27,44
Kapitalomsättningshast.
5,62
Bruttomarginal %
69,55
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
67,48
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
227,15
Andel utdelad vinst %
10,94