Om bolaget (FPAR PREF)

Fast Partner Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,42 %
 • Utv. idag SEK
  -3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  121,00
 • Högst
  122,00
 • Lägst
  120,00
 • Antal
  7 878
 • Tid
  17:29:58

FastPartner

FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter huvudsakligen i kommersiell form belägna i expansiva områden inom i Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt åt bolagets aktieägare. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Sven-Olof Johansson
Ordförande
Peter Carlsson
Hemsida
http://fastpa...
Bransch
-
Börsvärde
14 063 730 153 SEK
Fast Partner
181 233 636 aktier
Fast Partner Pref
5 692 497 aktier
Totalt
181 233 636 aktier
Introdatum
2013-06-18

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2019-10-25
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-12-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-06
2020-03-30
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-09-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-07-02
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-11-02
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,72 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-02
 • Utdelningsdag: 2018-11-08
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-21
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 736 097
 • Aktiekapital: 5,32 %
 • Röstandel: 5,47 %
2019-01-11
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,92 %
 • Röstandel: 5,06 %
Ägare Kapital % Röster %
Compactor Fastigehter 72,00 72,00
Länsförsäkringar Fonder 6,70 6,70
Nordea Investment Funds 3,50 3,50
Familjen Kamprads Stif... 3,30 3,30
Swedbank Robur 2,90 2,90
Datum för årsredovisning
2019-07-02
Räntetäckningsgrad
3,86
Räntabilitet eget kapital %
10,00
Balanslikviditet
0,17
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
0,17
Ändring eget kapital %
18,00
Soliditet %
36,00
Ändring totalt kapital %
0,24
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
68,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
66,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
150,00
Andel utdelad vinst %
-