Om bolaget (JOSA)

Josab Water Solutions

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,91 %
 • Utv. idag SEK
  +0,020 SEK
 • Köp
  2,185
 • Sälj
  2,210
 • Senast
  2,210
 • Högst
  2,235
 • Lägst
  2,130
 • Antal
  116 623
 • Tid
  14:47:32

Josab Water Solutions

Josab Water Solutions är verksamma inom utvecklingen av ekologiska vattenreningslösningar. Verksamheten styrs utifrån koncernens etablerade dotterbolag, där försäljningen för tillfället utgörs av patenterat filtermaterial. Kunderna återfinns huvudsakligen inom industrisektorn och verksamheten är etablerad globalt. Bolaget har sitt huvudkontor i Nacka.
VD
Henry Koskela
Ordförande
Zhu Yongjun
Hemsida
http://www.jo...
Bransch
Industri
Börsvärde
167 146 557 SEK
Josab Water Solutions
76 322 629 aktier
Totalt
76 322 629 aktier
Introdatum
2008-02-07

Kommande händelser

2020-06-26
Bolagsstämma
2020-06-29
Ordinarie utdelning Josab Water Solutions
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2020-05-20
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport
2019-12-02
Extra bolagsstämma
2019-11-15
Delårsrapport
2019-08-30
Delårsrapport
2019-06-29
Ordinarie utdelning Josab Water Solutions
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-29
 • Utdelningsdag: -
2019-06-28
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,81 2,26 5,77 -10,13 1,91
2020 Bulkers -1,34 -1,56 -7,71 -30,56 -
24Storage 0,45 3,05 -4,19 -11,78 -
3M Co 0,00 -1,87 -0,37 -1,72 -11,85
51job Inc 0,00 -7,92 -11,55 -23,35 -16,23
A. O. Smith Corp 0,00 -2,88 4,58 6,59 -4,09
A.P. Møller - Mærsk A 2,15 10,26 11,00 -4,45 -2,49
A.P. Møller - Mærsk B 2,39 10,44 11,45 -3,29 -1,28
Aalberts NV 2,22 3,43 3,70 -40,77 -22,14
Aallon Group Oyj 3,38 5,28 3,15 -14,60 9,29
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 2,20 0,14 -4,71 -31,41 -23,49
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 11,34 11,34
Vimab Holding AB 8,70 8,70
Nordnet Pensionsförsäk... 3,96 3,96
KLA Karlerö Liljeblad... 2,13 2,13
Artur Stefan Östlund 1,69 1,69
Iraj Arastoupour 1,53 1,53
Swedbank Försäkring 1,13 1,13
Markus Saari 1,00 1,00
Gunnar Hällström 0,90 0,90
Tomas Lennart Askinger 0,88 0,88
Datum för årsredovisning
2020-02-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-65,98
Balanslikviditet
117,37
Räntabilitet totalt kapital %
-47,83
Kassalikviditet
98,72
Ändring eget kapital %
33,19
Soliditet %
68,64
Ändring totalt kapital %
-10,66
Kapitalomsättningshast.
5,36
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
100,90
Rörelsemarginal %
-845,21
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-892,73
Andel utdelad vinst %
0,00