Om bolaget (BXP)

Boston Properties Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,63 %
 • Utv. idag USD
  +0,74 USD
 • Köp
  116,50
 • Sälj
  118,34
 • Senast
  117,67
 • Högst
  118,36
 • Lägst
  116,68
 • Antal
  434 015
 • Tid
  22:00:03

Boston Properties

Boston Propertius är ett investmentbolag inriktade mot fastighetsmarknaden. Bolaget förvärvar och vidareutvecklar huvudsakligen diverse fastighetsbestånd av kontorslokaler, runtom på den nordamerikanska marknaden. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärssegment, uppdelat på olika fastighetstyper. Förutom fastigheter anpassade för kontor, återfinns även fastigheter för hotell och större kommersiella byggnader.  Bolaget grundades 1970 och har huvudkontor i Boston, Massachusetts.
VD
Owen Thomas
Ordförande
Owen Thomas
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
18 260 861 983 USD
Boston Properties Inc
156 169 178 aktier
Totalt
156 074 135 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-29
Ordinarie utdelning Boston Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,98 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-30
2021-05-20
Bolagsstämma
2021-03-30
Ordinarie utdelning Boston Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,98 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-04-28
Delårsrapport
2020-12-30
Ordinarie utdelning Boston Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,98 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-28
2021-01-27
Årsrapport
2020-10-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,49 -1,86 11,19 12,64 339,13
AGNC Investment Corp -0,16 0,64 -0,75 0,48 14,58
AGNC Investment Corp -0,12 0,28 -3,59 -1,67 10,78
Acadia Realty Trust 0,00 -1,31 10,23 7,34 113,15
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,19 0,08 1,79 -
Acres Commercial Realty Corp -1,88 0,32 -2,73 -5,43 -
Acrinova A 1,12 4,65 -0,37 3,85 48,35
Acrinova B -0,43 -0,43 -3,78 1,33 -
Aedifica NV 0,24 0,67 0,52 -3,85 30,85
Agat Ejendomme 0,46 -0,91 -5,65 4,33 6,90
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-01-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
5,48
Soliditet %
26,23
Ändring totalt kapital %
7,39
Kapitalomsättningshast.
12,10
Bruttomarginal %
61,25
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
58,89