Om bolaget (ARNA)

Arena Pharmaceuticals Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,35 %
 • Utv. idag USD
  -1,23 USD
 • Köp
  51,10
 • Sälj
  51,20
 • Senast
  51,05
 • Högst
  52,63
 • Lägst
  50,87
 • Antal
  186 664
 • Tid
  17:18:00

Arena Pharmaceuticals

Arena Pharmaceuticals är verksamt som ett bioteknikföretag. Bolaget utvecklar en receptorbaserad screeningsanalys med egen CART-teknik. Arena Pharmaceuticals har sina kunder och patienter i USA och Schweiz. Företaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.
VD
Amit Munshi
Ordförande
Tina S. Nova
Hemsida
http://invest...
Bransch
-
Börsvärde
2 604 859 469 USD
Arena Pharmaceuticals Inc
49 825 162 aktier
Totalt
49 825 162 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-09-04
Delårsrapport
2019-08-07
Delårsrapport
2019-06-13
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-07
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
48,00
Balanslikviditet
36,51
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
115,00
Soliditet %
93,00
Ändring totalt kapital %
1,01
Kapitalomsättningshast.
0,63
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
71,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-