Om bolaget (WEC)

WEC Energy Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,29 %
 • Utv. idag USD
  -0,28 USD
 • Köp
  95,41
 • Sälj
  98,19
 • Senast
  97,67
 • Högst
  98,74
 • Lägst
  97,58
 • Antal
  842 802
 • Tid
  22:00:07

WEC Energy Group

WEC Energy Group är ett amerikanskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är idag en leverantör av naturgas och el runtom den nordamerikanska marknaden. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar samt lagringscentrum. Bolaget grundades ursprungligen 1896 och har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin.
VD
Kevin Fletcher
Ordförande
Kevin Fletcher
Hemsida
https://www.w...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
30 896 812 311 USD
WEC Energy Group Inc
315 434 531 aktier
Totalt
315 434 531 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-13
Ordinarie utdelning WEC Energy Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,6775 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-13
 • Utdelningsdag: 2021-06-01

Tidigare händelser

2021-05-06
Bolagsstämma
2021-02-11
Ordinarie utdelning WEC Energy Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,6775 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-11
 • Utdelningsdag: 2021-03-01
2020-11-12
Ordinarie utdelning WEC Energy Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,6325 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-12
 • Utdelningsdag: 2020-12-01
2020-08-13
Ordinarie utdelning WEC Energy Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,6325 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-13
 • Utdelningsdag: 2020-09-01
2020-05-13
Ordinarie utdelning WEC Energy Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,6325 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-13
 • Utdelningsdag: 2020-06-01
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
A2A SpA 2,12 2,26 8,57 14,50 38,49
AES Corp 1,30 -5,77 -7,00 -6,73 100,31
ALLETE Inc 1,42 1,03 2,89 6,74 27,95
Acea SpA 1,20 1,25 3,30 12,25 23,92
Advent Technologies Holdings Inc -0,53 -6,35 -17,15 -27,61 -
Aega 0,00 -7,25 -15,79 -22,42 120,69
Algonquin Power & Utilities Corp 0,89 -1,43 -3,23 -9,20 16,58
Algonquin Power & Utilities Corp 0,68 -2,43 -6,31 -13,23 1,69
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,24 -0,24 2,14 12,31 44,30
Alliant Energy Corp 0,30 1,01 5,05 15,51 18,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,09
Balanslikviditet
60,82
Räntabilitet totalt kapital %
4,04
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,66
Soliditet %
29,81
Ändring totalt kapital %
3,04
Kapitalomsättningshast.
20,48
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
23,41
Kundfordringar oms. hast.
12,57
Nettomarginal %
19,71
Andel utdelad vinst %
66,06