Om bolaget (WEC)

WEC Energy Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,05 %
 • Utv. idag USD
  -4,83 USD
 • Köp
  90,74
 • Sälj
  90,89
 • Senast
  90,73
 • Högst
  94,00
 • Lägst
  90,46
 • Antal
  385 734
 • Tid
  16:17:04

WEC Energy Group

WEC Energy Group är ett amerikanskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är idag en leverantör av naturgas och el runtom den nordamerikanska marknaden. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar samt lagringscentrum. Bolaget grundades ursprungligen 1896 och har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin.
VD
Kevin Fletcher
Ordförande
Kevin Fletcher
Hemsida
https://www.w...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
30 143 025 458 USD
WEC Energy Group Inc
315 435 595 aktier
Totalt
315 435 595 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-13
Ordinarie utdelning WEC Energy Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,59 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-13
 • Utdelningsdag: 2019-12-01
2019-08-13
Ordinarie utdelning WEC Energy Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,59 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-13
 • Utdelningsdag: 2019-09-01
2019-08-05
Delårsrapport
2019-05-13
Ordinarie utdelning WEC Energy Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,59 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: 2019-06-01
2019-04-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -3,55 -11,63 -7,04 -4,31 5,59
A2A SpA -5,38 -15,19 -15,02 -8,04 0,80
AES Corp -9,62 -20,34 -18,09 -12,49 -4,06
ALLETE Inc -4,93 -12,81 -16,31 -13,54 -14,14
Acea SpA -3,16 -10,68 -11,93 0,74 36,84
Aega -7,91 -3,76 6,67 -2,29 31,79
Algonquin Power & Utilities Corp -2,82 -11,63 -2,11 6,47 33,63
Algonquin Power & Utilities Corp -4,91 -10,02 0,00 7,26 36,67
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 -6,13 -4,36 0,71 -5,28
Alliant Energy Corp -5,79 -12,46 -12,48 -2,39 12,84
AltaGas Canada Inc -0,12 -0,15 0,06 0,30 99,94
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
14,31
Balanslikviditet
62,91
Räntabilitet totalt kapital %
3,49
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,49
Soliditet %
29,63
Ändring totalt kapital %
5,57
Kapitalomsättningshast.
22,26
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
19,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
15,69
Andel utdelad vinst %
-