Om bolaget (CATE)

Catena

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,00 %
 • Utv. idag SEK
  +4,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  404,50
 • Högst
  404,50
 • Lägst
  397,00
 • Antal
  51 367
 • Tid
  17:29:30

Catena

Catena är ett fastighetsbolag som i samarbete med externa aktörer utvecklar, äger och förvaltar logistikanläggningar. Fastigheterna är strategiskt placerade och återfinns inom Skandinaviens storstadsregioner. Merparten av etableringarna består av nybyggnationer eller större ombyggnationer. Det övergripande målet är att uppvisa ett kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.
VD
Benny Thögersen
Ordförande
Gustaf Hermelin
Hemsida
http://catena...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
15 098 390 626 SEK
Catena
37 698 853 aktier
Totalt
37 698 853 aktier
Introdatum
2006-04-20

Kommande händelser

2020-02-20
Årsrapport
2020-04-29
Bolagsstämma
2020-04-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2019-07-08
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Catena
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-03
 • Vem: PGGM Vermogensbeheer B.V.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,04 %
 • Röstandel: 7,04 %
2019-09-02
 • Vem: Endicott Sweden AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-08-21
 • Vem: PGGM Vermogensbeheer B.V.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,04 %
 • Röstandel: 7,04 %
2019-01-11
 • Vem: Cohen & Steers, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,10 0,71 -1,14 8,78 21,30
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,71 0,58 2,09 3,30 -13,49
AGNC Investment Corp 0,58 0,00 1,11 14,94 -3,03
Acadia Realty Trust 0,27 -1,60 -5,63 -6,56 -8,44
Acrinova 0,00 0,00 0,92 10,00 73,64
Adapteo 1,46 -5,77 -1,79 -9,11 -
Aedifica SA 1,27 1,08 0,72 4,23 49,67
Agat Ejendomme -2,50 -10,86 -12,36 -10,34 -42,86
Agree Realty Corp -0,04 -2,80 -3,93 -2,47 16,50
Akelius Residential Prop. D 0,92 -1,01 1,80 - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 0,14 0,43 -0,72 5,80
Ägare Kapital % Röster %
Backahill 29,80 29,80
JP Morgan Bank Luxembo... 8,10 8,10
Länsförsäkringar fonder 7,90 7,90
State Street Bank And... 7,00 7,00
Kilen 134 Strängnäs AB 4,50 4,50
SFU Sverige 3,50 3,50
Citi Switz AG AS Agent... 2,50 2,50
UBS Switzerland AG, W8IMY 2,20 2,20
BNP Paribas SEC SERV L... 1,90 1,90
Fjärde AP Fonden 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2019-10-25
Räntetäckningsgrad
3,77
Räntabilitet eget kapital %
15,00
Balanslikviditet
0,14
Räntabilitet totalt kapital %
7,00
Kassalikviditet
0,14
Ändring eget kapital %
16,00
Soliditet %
34,00
Ändring totalt kapital %
0,14
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
77,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
74,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
107,00
Andel utdelad vinst %
-