Om bolaget (CATE)

Catena

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,34 %
 • Utv. idag SEK
  -1,00 SEK
 • Köp
  291,00
 • Sälj
  292,00
 • Senast
  292,00
 • Högst
  293,00
 • Lägst
  285,00
 • Antal
  3 715
 • Tid
  15:19:40

Catena

Catena är ett fastighetsbolag. Bolaget äger och utvecklar strategiskt belägna logistikfastigheter. Hyresgästerna består huvudsakligen av bolag inom logistik, handel och tillverkningsindustrin. Största delen av fastighetsportföljen återfinns inom storstadsområden, med visionen att vara en samarbetspartner åt andra aktörer verksamma inom godshantering, från sjöfart, flyg, järnväg och landsväg. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.
VD
Benny Thögersen
Ordförande
Gustaf Hermelin
Hemsida
http://catena...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
11 045 763 929 SEK
Catena
37 698 853 aktier
Totalt
37 698 853 aktier
Introdatum
2006-04-20

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport
2020-04-29
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-07-08
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Catena
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-11
 • Vem: Cohen & Steers, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,18 -1,86 -1,58 -4,08 1,47
ALM Equity 0,00 -1,01 -2,00 2,08 -4,85
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova -6,75 -6,75 4,60 10,81 13,72
Adapteo 0,00 1,68 - - -
Aedifica SA -0,85 -0,05 12,38 14,32 16,44
Agat Ejendomme 0,26 0,26 -3,71 -12,39 -42,46
Akelius Residential Pref 0,14 -0,14 1,72 2,16 1,72
Altarea SCA 0,44 0,67 0,00 -4,32 -7,75
Amasten Fastighets 0,00 1,75 12,74 51,87 81,29
Amasten Fastighets Pref 0,00 1,15 -0,28 5,71 13,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-08
Räntetäckningsgrad
3,70
Räntabilitet eget kapital %
0,15
Balanslikviditet
0,06
Räntabilitet totalt kapital %
0,07
Kassalikviditet
0,06
Ändring eget kapital %
0,17
Soliditet %
0,33
Ändring totalt kapital %
0,12
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
0,77
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,74
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,04
Andel utdelad vinst %
-