Om bolaget (CATE)

Catena

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,40 %
 • Utv. idag SEK
  -8,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  562,50
 • Högst
  573,50
 • Lägst
  556,50
 • Antal
  52 632
 • Tid
  17:29:49

Catena

Catena är ett fastighetsbolag som utvecklar, äger och förvaltar lager- och logistikanläggningar. Fastigheterna är placerade för att kunna försörja Skandinaviens storstadsregioner. Hyresgästerna är verksamma inom olika sektorer, bland annat logistik, transport samt dagligvaru- och sällanköpshandel. En betydande del av kundbasen utgörs av e-handelsföretag. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.
VD
Jörgen Eriksson
Ordförande
Gustaf Hermelin
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
23 519 868 862 SEK
Catena
41 226 764 aktier
Totalt
41 226 764 aktier
Introdatum
2006-04-20

Kommande händelser

2022-02-22
Årsrapport
2022-04-28
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-11-02
Ordinarie utdelning Catena
 • Utdelning/aktie: 3,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-02
 • Utdelningsdag: 2021-11-08
2021-10-28
Delårsrapport
2021-07-06
Delårsrapport
2021-04-30
Ordinarie utdelning Catena
 • Utdelning/aktie: 3,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-30
 • Utdelningsdag: 2021-05-06
2021-04-29
Delårsrapport
2021-04-29
Bolagsstämma
2021-02-19
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,20 -3,10 -1,71 -5,24 17,94
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,35 -1,96 -10,03 -3,41 4,69
AGNC Investment Corp 0,44 -0,48 -1,42 -2,08 11,47
AGNC Investment Corp 0,08 -1,56 -2,50 -1,75 7,84
Acadia Realty Trust 5,43 -6,46 -4,81 -2,15 41,47
Acres Commercial Realty Corp 0,00 0,19 -1,19 0,35 -
Acres Commercial Realty Corp -2,16 -4,49 -12,76 -18,45 -
Acrinova A -0,37 3,47 4,28 -2,55 40,31
Acrinova B -1,25 -2,47 6,76 3,04 -
Aedifica NV -2,00 -2,93 -1,68 -8,97 19,15
Agat Ejendomme -3,21 -1,86 -6,22 -7,86 5,50
Ägare Kapital % Röster %
Backahill Inter 27,20 27,20
PGGM Pensioenfonds 8,80 8,80
Länsförsäkringar fonder 6,40 6,40
SFU Sverige 3,20 3,20
Fjärde AP-fonden 2,90 2,90
Vanguard 2,60 2,60
SEB Fonder 2,30 2,30
BlackRock 1,50 1,50
Cohen & Steers 1,40 1,40
Norges Bank 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2021-10-28
Räntetäckningsgrad
429,95
Räntabilitet eget kapital %
10,17
Balanslikviditet
44,83
Räntabilitet totalt kapital %
12,17
Kassalikviditet
44,83
Ändring eget kapital %
47,91
Soliditet %
42,29
Ändring totalt kapital %
21,99
Kapitalomsättningshast.
5,63
Bruttomarginal %
79,19
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
76,40
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
216,30
Andel utdelad vinst %
-