Om bolaget (CATE)

Catena

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  419,00
 • Sälj
  419,80
 • Senast
  419,80
 • Högst
  423,80
 • Lägst
  417,60
 • Antal
  9 018
 • Tid
  14:24:27

Catena

Catena är ett fastighetsbolag som utvecklar, äger och förvaltar lager- och logistikanläggningar. Fastigheterna är strategiskt placerade för att kunna försörja Skandinaviens storstadsregioner. Hyresgästerna är verksamma inom olika sektorer, bland annat logistik, transport samt dagligvaru- och sällanköpshandel. En betydande del av kundbasen utgörs av e-handelsföretag. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.
VD
Jörgen Eriksson
Ordförande
Gustaf Hermelin
Hemsida
https://caten...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
17 306 995 527 SEK
Catena
40 698 853 aktier
Totalt
41 226 764 aktier
Introdatum
2006-04-20

Kommande händelser

2021-07-06
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport
2021-11-02
Ordinarie utdelning Catena
 • Utdelning/aktie: 3,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-02
 • Utdelningsdag: 2021-11-08
2022-02-22
Årsrapport
2022-04-28
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-04-30
Ordinarie utdelning Catena
 • Utdelning/aktie: 3,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-30
 • Utdelningsdag: 2021-05-06
2021-04-29
Bolagsstämma
2021-04-29
Delårsrapport
2021-02-19
Årsrapport
2020-10-28
Delårsrapport
2020-07-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,81 -1,35 -2,23 10,53 49,28
AG Mortgage Investment Trust Inc 3,58 4,38 5,74 11,26 63,97
AGNC Investment Corp 1,12 0,56 1,97 3,64 18,23
Acadia Realty Trust 1,67 -2,16 5,19 15,83 106,70
Acres Commercial Realty Corp 0,99 1,23 3,66 - -
Acres Commercial Realty Corp -0,14 -6,74 -7,28 - -
Acrinova A -2,19 -8,22 3,47 20,72 48,07
Acrinova B 0,82 -10,58 -5,77 - -
Adapteo 51,48 40,79 41,28 83,00 152,86
Aedifica SA 1,37 -2,27 1,97 -0,10 12,47
Agat Ejendomme 0,26 0,26 1,06 2,96 -6,59
Ägare Kapital % Röster %
Backahill Inter 29,40 29,40
PGGM Pensioenfonds 9,00 9,00
Länsförsäkringar fonder 4,60 4,60
SFU Sverige 3,40 3,40
Fjärde AP-fonden 2,80 2,80
Vanguard 2,40 2,40
SEB Fonder 2,10 2,10
Cohen & Steers 1,70 1,70
Norges Bank 1,50 1,50
BlackRock 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2021-04-29
Räntetäckningsgrad
405,21
Räntabilitet eget kapital %
10,16
Balanslikviditet
52,59
Räntabilitet totalt kapital %
11,49
Kassalikviditet
52,59
Ändring eget kapital %
48,77
Soliditet %
41,11
Ändring totalt kapital %
27,11
Kapitalomsättningshast.
5,45
Bruttomarginal %
79,28
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
76,56
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
210,73
Andel utdelad vinst %
-