Om bolaget (CATE)

Catena

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,46 %
 • Utv. idag SEK
  +9,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  395,00
 • Högst
  395,00
 • Lägst
  380,00
 • Antal
  20 531
 • Tid
  17:29:49

Catena

Catena är ett fastighetsbolag som i samarbete med externa aktörer utvecklar, äger och förvaltar logistikanläggningar. Fastigheterna är strategiskt placerade och återfinns inom Skandinaviens storstadsregioner. Merparten av etableringarna består av nybyggnationer eller större ombyggnationer. Det övergripande målet är att uppvisa ett kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.
VD
Benny Thögersen
Ordförande
Gustaf Hermelin
Hemsida
https://caten...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
14 532 907 831 SEK
Catena
37 698 853 aktier
Totalt
37 698 853 aktier
Introdatum
2006-04-20

Kommande händelser

2020-10-28
Delårsrapport
2021-02-19
Årsrapport
2021-04-29
Delårsrapport
2021-04-29
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-07-07
Delårsrapport
2020-04-30
Ordinarie utdelning Catena
 • Utdelning/aktie: 6,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-30
 • Utdelningsdag: 2020-05-07
2020-04-29
Delårsrapport
2020-04-29
Bolagsstämma
2020-02-20
Årsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,34 0,44 0,34 3,20 8,46
AG Mortgage Investment Trust Inc -1,46 -2,17 -2,88 -15,09 -82,19
AGNC Investment Corp -0,45 -0,09 -3,11 1,84 -
AGNC Investment Corp 0,21 -0,51 -4,20 3,11 -
AGNC Investment Corp 0,31 0,31 -2,71 2,37 -
AGNC Investment Corp -0,39 -1,12 -2,47 1,69 -
Acadia Realty Trust -2,12 -6,56 -18,31 -17,55 -66,30
Acrinova 1,60 2,15 0,00 7,34 -12,04
Adapteo -1,56 0,91 5,24 18,18 -27,99
Aedifica SA 0,91 -8,83 -15,43 -9,11 -15,11
Agat Ejendomme -2,75 -3,64 -4,50 -12,40 -40,95
Ägare Kapital % Röster %
Backahill Inter 29,80 29,80
PGGM Pensioenfonds 9,40 9,40
Länsförsäkringar fonder 8,20 8,20
Gustaf Hermelin 3,50 3,50
Fjärde AP-fonden 2,70 2,70
Vanguard 2,30 2,30
BlackRock 1,90 1,90
Norges Bank 1,70 1,70
SEB Fonder 1,50 1,50
Cohen & Steers 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2020-07-07
Räntetäckningsgrad
395,29
Räntabilitet eget kapital %
14,27
Balanslikviditet
17,74
Räntabilitet totalt kapital %
6,87
Kassalikviditet
17,74
Ändring eget kapital %
14,09
Soliditet %
34,02
Ändring totalt kapital %
10,08
Kapitalomsättningshast.
6,49
Bruttomarginal %
77,69
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
74,82
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
105,83
Andel utdelad vinst %
-