Om bolaget (CATE)

Catena

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,16 %
 • Utv. idag SEK
  -3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  255,00
 • Högst
  261,00
 • Lägst
  254,50
 • Antal
  17 409
 • Tid
  17:29:51

Catena

Catena är ett fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

VD
Benny Thögersen
Ordförande
Gustaf Hermelin
Hemsida
www.catenafas...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
9 726 304 074 SEK
Catena
37 698 853 aktier
Totalt
37 698 853 aktier
Introdatum
2006-04-20

Kommande händelser

2019-07-08
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Catena
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
14 246 600 000
Immateriella anläggningstillgångar 503 000 000
Materiella anläggningstillgångar 13 133 100 000
Finansiella anläggningstillgångar 377 800 000
Summa anläggningstillgångar 14 013 900 000
Kassa och bank 94 800 000
Summa omsättningstillgångar 232 700 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 596 500 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 7 990 900 000
Kortfristiga skulder 1 659 200 000
Årets resultat 575 300 000
Total fakturering 892 000 000
Rörelseresultat 649 200 000
Summa finansnetto -209 100 000
Resultat efter finansiella poster 758 600 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-11
 • Vem: Cohen & Steers, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ABG Sundal Collier Holding 1,07 -2,96 -13,13 -6,68 -39,29
ALM Equity 0,00 4,71 4,17 17,65 -3,85
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,62 1,04 -8,79
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,00 6,00 30,86
Aega -1,41 -12,50 50,54 41,41 57,30
Agat Ejendomme -1,67 -6,14 -6,98 0,98 -44,34
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,15 -0,87 0,15
Aker 4,19 3,89 -18,72 -13,31 -8,07
Aktia Bank Abp 0,48 2,42 -6,00 -8,04 -3,09
Alm. Brand 1,17 -1,30 -6,33 8,39 -9,94
Ägare Kapital % Röster %
BACKAHILL KIL AB 29,76 29,76
ENDICOTT SWEDEN AB 10,53 10,53
LANSFORSAKRINGAR FASTI... 7,04 7,04
SFU SVERIGE AB 4,80 4,80
KILEN 134 STRÄNGNÄS AB 4,45 4,45
HANDELSBANKEN SVENSKA... 2,65 2,65
CITI SWITZ AG AS AGENT... 2,44 2,44
STATE STREET BANK &... 2,10 2,10
VERDIPAPIRF NORGE VERDI 1,82 1,82
SKAGEN M2 VERDIPAPIRFO... 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
4,94
Räntabilitet eget kapital %
16,63
Balanslikviditet
0,15
Räntabilitet totalt kapital %
7,80
Kassalikviditet
0,15
Ändring eget kapital %
15,50
Soliditet %
33,21
Ändring totalt kapital %
12,20
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
73,99
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
75,49
Andel utdelad vinst %
26,33