Om bolaget (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,50 %
 • Utv. idag USD
  +0,14 USD
 • Köp
  27,24
 • Sälj
  35,00
 • Senast
  28,38
 • Högst
  29,28
 • Lägst
  28,27
 • Antal
  405 319
 • Tid
  22:00:59

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital är ett finansiellt företag tillhandahåller finansiering till energimarknaderna för bland annat förnybar energi. Bolaget fokuserar på att erbjuda prioriterat kapital till etablerade operatörer för tillgångar som genererar långsiktiga, återkommande och förutsägbara kassaflöden. Bolaget grundades 1981 och har sitt huvudkontor i Annapolis, Maryland.
VD
Jeffrey Eckel
Ordförande
Jeffrey Eckel
Hemsida
http://invest...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
2 072 477 007 USD
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
73 387 996 aktier
Totalt
73 387 996 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-04
Bolagsstämma
2020-04-01
Ordinarie utdelning Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
 • Utdelning/aktie: 0,34 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-01
 • Utdelningsdag: 2020-04-10
2019-12-24
Ordinarie utdelning Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
 • Utdelning/aktie: 0,335 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-24
 • Utdelningsdag: 2020-01-10
2019-10-02
Ordinarie utdelning Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
 • Utdelning/aktie: 0,335 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-02
 • Utdelningsdag: 2019-10-10
2019-07-03
Ordinarie utdelning Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
 • Utdelning/aktie: 0,335 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-03
 • Utdelningsdag: 2019-07-12
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,27 2,50 -0,63 20,97 3,05
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,76 8,78 37,15 111,59 -78,00
AGNC Investment Corp -1,15 -2,70 -4,55 14,17 -
AGNC Investment Corp -1,01 -0,24 -4,43 33,89 -24,56
Acadia Realty Trust -0,61 1,64 -10,11 24,57 -52,90
Acrinova -1,65 0,56 -3,24 0,56 -10,50
Adapteo -0,12 3,89 4,29 1,13 -37,34
Aedifica SA -1,22 -1,99 -3,19 6,36 10,35
Agat Ejendomme -3,85 -4,26 -1,32 -8,91 -44,44
Agree Realty Corp -1,12 6,50 -0,52 17,34 2,24
Akelius Residential Prop. D 1,48 1,99 9,60 25,88 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,14
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
23,10
Soliditet %
41,06
Ändring totalt kapital %
15,44
Kapitalomsättningshast.
5,92
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
19,17
Andel utdelad vinst %
96,76