Om bolaget (IMMU)

Immunicum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,26 %
 • Utv. idag SEK
  +0,18 SEK
 • Köp
  8,11
 • Sälj
  8,12
 • Senast
  8,15
 • Högst
  8,30
 • Lägst
  7,99
 • Antal
  166 871
 • Tid
  09:43:30

Immunicum

Immunicum utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företaget har två huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler inom området transplantationsimmunologi. Huvudprodukten har utvärderats i en klinisk fas I/II-studie på patienter med metastaserande njurcancer och är klar för tester i fas II. Bolaget genomför också en klinisk fas I/II-studie på patienter med primär levercancer.

VD
Carlos de Sousa
Ordförande
Michael Oredsson
Hemsida
www.immunicum...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
735 292 522 SEK
Immunicum
92 257 531 aktier
Totalt
92 257 531 aktier
Introdatum
2013-04-22

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Immunicum
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IMMU-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-11-26 - 2019-01-14
2018-11-20
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:5
 • Betalt/aktie: 8,50
 • Handlas utan rätt: 2018-11-20
 • Tidsperiod: 2018-11-26 - 2018-12-10
 • Likviddag: -
2018-11-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IMMU-TR
 • Noteringsperiod: 2018-11-26 - 2018-12-06
2018-11-08
Extra bolagsstämma
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
246 146 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 69 000
Finansiella anläggningstillgångar 105 240 000
Summa anläggningstillgångar 105 309 000
Kassa och bank 128 882 000
Summa omsättningstillgångar 140 836 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 189 556 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 850 000
Kortfristiga skulder 55 739 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-01
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2019-01-31
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,88 %
 • Röstandel: 4,88 %
2019-01-31
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,42 %
 • Röstandel: 4,42 %
2019-01-21
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 4 500 000
 • Aktiekapital: 6,26 %
 • Röstandel: 6,26 %
2018-12-28
 • Vem: Holger Blomstrand Byggnads AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,10 %
 • Röstandel: 4,10 %
2018-12-28
 • Vem: Loggen Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,17 %
 • Röstandel: 4,17 %
2018-12-17
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %
2018-12-11
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: 87 063
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-11-29
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %
2018-11-23
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,09 %
 • Röstandel: 5,09 %
2018-11-09
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: 51 720
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-11-02
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: 60 439
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %
2018-10-29
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: 78 460
 • Aktiekapital: 4,92 %
 • Röstandel: 4,92 %
2018-10-25
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,03 %
2018-07-10
 • Vem: Nordnet AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %
2018-07-10
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %
2018-07-09
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: 30 000
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-05-29
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: 16 000
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,03 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,24 -0,86 -6,74 -0,08 -0,74
2cureX -2,40 -5,23 -4,12 1,88 97,82
A1M Pharma -1,35 -3,51 -1,35 -8,49 -73,56
ADDvise Group A 0,00 -5,00 -22,05 -23,29 -29,30
ADDvise Group B 3,95 9,72 -2,47 19,70 -42,96
ALK-Abelló B 0,73 4,95 39,16 48,06 50,10
Acarix -1,57 -6,38 8,91 10,00 -47,24
Active Biotech -1,27 0,32 -4,02 -17,33 17,20
AddLife B 2,26 5,43 6,67 32,04 39,49
AdderaCare 0,00 1,08 3,60 35,51 -1,32
Aino Health 0,22 -8,93 -23,24 101,32 -28,28
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 8,90 8,90
Martin Lindström 5,90 5,90
Holger Blomstrand Bygg... 5,80 5,80
Nordnet Pensionsförsäk... 5,40 5,40
Rothesay Ltd 2,00 2,00
Ålandsbanken/Ägares St... 1,90 1,90
Swedbank Robur Fonder 1,40 1,40
Abn Amro Global Custod... 1,30 1,30
C. Hansen Invest ApS 1,30 1,30
Alex Karlsson-Parra 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-6 989,00
Räntabilitet eget kapital %
-32,86
Balanslikviditet
10,36
Räntabilitet totalt kapital %
-28,10
Kassalikviditet
10,36
Ändring eget kapital %
114,21
Soliditet %
90,16
Ändring totalt kapital %
82,97
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-53 177,18
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-53 184,78
Andel utdelad vinst %
-