Om bolaget (ADM)

Archer-Daniels-Midland Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,14 %
 • Utv. idag USD
  -0,07 USD
 • Köp
  49,90
 • Sälj
  50,52
 • Senast
  50,49
 • Högst
  50,71
 • Lägst
  49,80
 • Antal
  2 335 858
 • Tid
  22:00:11

Archer Daniels Midland

Archer-Daniels-Midland, förkortat ADM, är ett globalt livsmedelsbolag. Bolaget är idag producent och distributör av oljeväxter, majs, mjöl, djurfoder, samt biobränslen. Utöver erbjuds även distribution av övriga tillsatser som används inom livsmedelsindustrin. Förutom kärnverksamheten tillhandahåller bolaget även jordbrukslagring och transporttjänster genom etablerade dotterbolag på global nivå. 
VD
Juan R. Luciano
Ordförande
Juan R. Luciano
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
28 131 030 317 USD
Archer-Daniels-Midland Co
556 389 049 aktier
Totalt
556 389 049 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-08-18
Ordinarie utdelning Archer-Daniels-Midland Co
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-18
 • Utdelningsdag: 2020-09-09
2020-05-19
Ordinarie utdelning Archer-Daniels-Midland Co
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-19
 • Utdelningsdag: 2020-06-10
2020-05-07
Bolagsstämma
2020-02-12
Ordinarie utdelning Archer-Daniels-Midland Co
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-12
 • Utdelningsdag: 2020-03-05
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,36 1,20 9,20 7,78 11,33
2U Inc 1,62 -1,63 -8,78 -16,83 40,47
AAK 0,12 -4,99 -9,07 -5,88 -7,77
AcadeMedia 1,27 1,92 13,53 21,68 53,86
Acme United Corp 0,22 -5,88 18,20 43,04 44,89
Adecoagro SA 0,99 6,78 24,29 21,34 -10,50
Adtalem Global Education Inc 0,72 4,20 10,08 -8,59 -15,72
Afya Ltd -3,60 -0,66 5,00 15,73 1,71
AgroFresh Solutions Inc 1,28 6,73 8,68 -5,18 4,85
Ahold Delhaize NV 1,07 0,60 -2,60 -10,22 -1,09
Alefarm Brewing 1,72 -3,59 - - -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
163,70
Räntabilitet totalt kapital %
3,59
Kassalikviditet
100,70
Ändring eget kapital %
2,36
Soliditet %
43,18
Ändring totalt kapital %
7,15
Kapitalomsättningshast.
138,72
Bruttomarginal %
6,81
Varulagrets oms. hast.
14,10
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
4,21
Nettomarginal %
2,59
Andel utdelad vinst %
51,23