Om bolaget (ADM)

Archer Daniels Midland Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,49 %
 • Utv. idag USD
  +1,21 USD
 • Köp
  35,85
 • Sälj
  35,87
 • Senast
  35,86
 • Högst
  36,00
 • Lägst
  35,27
 • Antal
  3 128 474
 • Tid
  19:43:33

Archer Daniels Midland

Archer-Daniels-Midland, förkortat ADM, är ett globalt livsmedelsbolag. Bolaget är idag producent och distributör av oljeväxter, majs, mjöl, djurfoder, samt biobränslen. Utöver erbjuds även distribution av övriga tillsatser som används inom livsmedelsindustrin. Förutom kärnverksamheten tillhandahåller bolaget även jordbrukslagring och transporttjänster genom etablerade dotterbolag på global nivå. 
VD
Juan R. Luciano
Ordförande
Juan R. Luciano
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
19 307 250 789 USD
Archer Daniels Midland Co
557 207 815 aktier
Totalt
557 207 815 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-05-07
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-02-12
Ordinarie utdelning Archer Daniels Midland Co
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-12
 • Utdelningsdag: 2020-03-05
2019-11-20
Ordinarie utdelning Archer Daniels Midland Co
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-20
 • Utdelningsdag: 2019-12-12
2019-10-19
Delårsrapport
2019-08-21
Ordinarie utdelning Archer Daniels Midland Co
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-21
 • Utdelningsdag: 2019-09-12
2019-08-01
Delårsrapport
2019-05-14
Ordinarie utdelning Archer Daniels Midland Co
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-14
 • Utdelningsdag: 2019-06-05
2019-04-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 4,03 0,83 -10,30 -18,15 -9,93
2U Inc 6,43 -16,20 -29,07 -20,61 -72,82
AAK -1,29 2,12 -4,19 -13,64 12,41
AcadeMedia 0,41 7,25 -6,51 -11,20 -4,16
Acasta Enterprises Inc 0,00 22,03 -25,00 -36,84 -48,57
Acme United Corp -5,40 -6,10 -19,83 -20,90 -1,46
Adecoagro SA 9,14 1,55 -41,97 -52,87 -44,19
Adtalem Global Education Inc 6,07 -4,25 -19,02 -28,94 -47,75
Afya Ltd 4,48 -4,54 -18,32 -29,62 -
AgroFresh Solutions Inc -2,17 9,09 -14,69 -34,78 -47,37
Agromino 7,69 6,78 -14,86 -14,29 -33,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,30
Balanslikviditet
155,43
Räntabilitet totalt kapital %
3,61
Kassalikviditet
88,66
Ändring eget kapital %
1,21
Soliditet %
43,70
Ändring totalt kapital %
7,75
Kapitalomsättningshast.
146,96
Bruttomarginal %
6,41
Varulagrets oms. hast.
14,18
Rörelsemarginal %
2,47
Kundfordringar oms. hast.
3,51
Nettomarginal %
2,46
Andel utdelad vinst %
57,55