Om bolaget (SAGA B)

Sagax B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,54 %
 • Utv. idag SEK
  -1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  95,60
 • Högst
  97,50
 • Lägst
  95,00
 • Antal
  75 536
 • Tid
  17:29:53

Sagax

Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar görs inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av varje fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
David Mindus
Ordförande
Staffan Salén
Hemsida
http://www.sa...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
35 050 914 507 SEK
Sagax A
26 833 644 aktier
Sagax pref
16 784 028 aktier
Sagax D
107 800 000 aktier
Sagax B
292 157 767 aktier
Totalt
443 575 439 aktier
Introdatum
2013-04-08

Kommande händelser

2019-09-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-24
Delårsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2019-12-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-05-31
Händelse: Fondemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 1,75
 • Handlas utan rätt: 2019-05-31
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-08
Ordinarie utdelning Sagax A
 • Utdelning/aktie: 2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-08
Ordinarie utdelning Sagax B
 • Utdelning/aktie: 2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-03-28
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-07
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-12-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-10-25
Bolagsstämma
2018-09-27
Ordinarie utdelning Sagax D
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-09-27
Ordinarie utdelning Sagax pref
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-30
 • Vem: Tredje AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,46 %
 • Röstandel: 3,53 %
2019-06-04
 • Vem: Mindustri AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,54 %
 • Röstandel: 27,03 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 -0,02 2,58 -1,03 5,01
ALM Equity 0,00 1,02 -0,50 2,59 -4,81
ALM Equity Pref 0,00 -1,46 1,00 3,91 -1,94
Acrinova 0,00 0,50 11,11 18,84 42,86
Adapteo 0,00 -4,80 - - -
Aedifica SA -0,43 3,90 11,22 11,55 17,01
Agat Ejendomme -1,29 -5,20 -6,13 -14,32 -44,89
Akelius Residential Pref 0,00 0,99 2,30 2,16 2,01
Altarea SCA 0,00 1,24 -0,23 -3,02 -8,13
Amasten Fastighets -5,75 -11,08 8,33 39,63 70,98
Amasten Fastighets Pref 0,86 0,29 0,57 6,69 13,23
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
3,91
Räntabilitet eget kapital %
0,11
Balanslikviditet
0,90
Räntabilitet totalt kapital %
0,10
Kassalikviditet
0,90
Ändring eget kapital %
0,23
Soliditet %
0,47
Ändring totalt kapital %
0,18
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
0,83
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,78
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,52
Andel utdelad vinst %
-