Om bolaget (EAM)

EAM Solar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,45 %
 • Utv. idag NOK
  -1,00 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  28,00
 • Högst
  29,00
 • Lägst
  28,00
 • Antal
  5 551
 • Tid
  16:25:17

EAM Solar

VD
Erik Jakobsen
Ordförande
Ragnhild Wiborg
Hemsida
www.eamsolar.no
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
195 287 985 NOK
EAM Solar
6 852 210 aktier
Totalt
6 852 210 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-21
Bolagsstämma
2019-05-22
Ordinarie utdelning EAM Solar
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: -
2019-08-13
Delårsrapport
2019-11-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-14
Delårsrapport
2019-05-14
Ordinarie utdelning EAM Solar
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-14
 • Utdelningsdag: -
2019-04-29
Extra bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
2018-05-24
Ordinarie utdelning EAM Solar
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-24
 • Utdelningsdag: -
2018-05-23
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-19
 • Vem: Pactum AS
 • Antal: 6 569
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %
2018-08-29
 • Vem: Sundt AS
 • Antal: 214 580
 • Aktiekapital: 15,39 %
 • Röstandel: 15,39 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ABG Sundal Collier Holding 1,07 -2,96 -13,13 -6,68 -39,29
ALM Equity 0,00 4,71 4,17 17,65 -3,85
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,62 1,04 -8,79
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,00 6,00 30,86
Aega -1,41 -12,50 50,54 41,41 57,30
Agat Ejendomme -1,67 -6,14 -6,98 0,98 -44,34
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,15 -0,87 0,15
Aker 4,19 3,89 -18,72 -13,31 -8,07
Aktia Bank Abp 0,48 2,42 -6,00 -8,04 -3,09
Alm. Brand 1,17 -1,30 -6,33 8,39 -9,94
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-