Om bolaget (EAM)

EAM Solar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,70 %
 • Utv. idag NOK
  -0,20 NOK
 • Köp
  28,50
 • Sälj
  29,40
 • Senast
  28,40
 • Högst
  30,20
 • Lägst
  28,10
 • Antal
  3 539
 • Tid
  15:45:36

EAM Solar

EAM Solar är ett investmentbolag som förvärvar, äger och driver ett flertal solcellsanläggningar. Bolaget förvärvar solkraftverk som huvudsakligen redan är i drift på den europeiska marknaden. Verksamheten bedrivs utifrån dotterbolagen, exempelvis EAM Solar Park Management, som tar hand om den dagliga driften i verksamheten. Bolaget bildades 2011 och har sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Audun W. Iversen
Ordförande
Viktor E. Jakobsen
Hemsida
http://eamsol...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
195 973 206 NOK
EAM Solar
6 852 210 aktier
Totalt
6 852 210 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-13
Delårsrapport
2019-11-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-14
Ordinarie utdelning EAM Solar
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-14
 • Utdelningsdag: -
2019-05-14
Delårsrapport
2019-05-13
Bolagsstämma
2019-04-29
Extra bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-19
 • Vem: Pactum AS
 • Antal: 6 569
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %
2018-08-29
 • Vem: Sundt AS
 • Antal: 214 580
 • Aktiekapital: 15,39 %
 • Röstandel: 15,39 %

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,19 -1,87 -1,59 -4,09 1,46
A2A SpA -0,19 -1,52 1,43 7,29 2,28
Acea SpA -1,11 -1,96 -5,35 9,19 30,39
Aega 0,00 0,66 6,25 64,52 64,52
Arendals Fossekompani 1,87 -0,73 5,00 -7,46 -24,17
Arise 1,79 -2,15 2,24 16,92 34,12
Athena Investments -2,03 0,30 -0,88 -32,06 -25,11
Climeon B 0,69 1,04 -1,35 -13,51 25,29
Colabitoil 6,99 5,60 1,66 -12,50 -14,34
E.ON SE -0,38 -0,01 -4,92 -4,22 -2,11
EDP Energias de Portugal SA -0,39 -0,74 -1,55 -1,96 -2,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-14
Räntetäckningsgrad
0,19
Räntabilitet eget kapital %
-0,07
Balanslikviditet
1,78
Räntabilitet totalt kapital %
-0,05
Kassalikviditet
1,78
Ändring eget kapital %
-0,11
Soliditet %
0,39
Ändring totalt kapital %
-0,02
Kapitalomsättningshast.
0,16
Bruttomarginal %
0,86
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-0,16
Kundfordringar oms. hast.
0,45
Nettomarginal %
-0,28
Andel utdelad vinst %
-