Om bolaget (EAM)

EAM Solar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,72 %
 • Utv. idag NOK
  -0,55 NOK
 • Köp
  14,25
 • Sälj
  14,50
 • Senast
  14,25
 • Högst
  14,90
 • Lägst
  14,00
 • Antal
  2 800
 • Tid
  12:23:45

EAM Solar

EAM Solar är ett investmentbolag som förvärvar, äger och driver ett flertal solcellsanläggningar. Bolaget förvärvar solkraftverk som huvudsakligen redan är i drift på den europeiska marknaden. Verksamheten bedrivs utifrån dotterbolagen, exempelvis EAM Solar Park Management, som tar hand om den dagliga driften i verksamheten. Bolaget bildades 2011 och har sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Audun W. Iversen
Ordförande
Viktor E. Jakobsen
Hemsida
http://eamsol...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
101 412 708 NOK
EAM Solar
6 852 210 aktier
Totalt
6 852 210 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-25
Årsrapport
2020-05-18
Bolagsstämma
2020-05-19
Delårsrapport
2020-08-18
Delårsrapport
2020-11-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-20
Delårsrapport
2019-09-06
Extra bolagsstämma
2019-08-13
Delårsrapport
2019-05-14
Ordinarie utdelning EAM Solar
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-14
 • Utdelningsdag: -
2019-05-14
Delårsrapport
2019-05-13
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-19
 • Vem: Pactum AS
 • Antal: 6 569
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,82 0,23 3,73 8,66 19,34
A2A SpA 0,88 2,99 6,91 8,23 20,19
AES Corp 0,53 1,20 2,63 13,79 22,54
ALLETE Inc 0,23 -0,93 -2,67 2,02 1,84
Acea SpA 0,70 4,58 7,36 16,96 59,72
Aega 0,00 7,81 16,95 11,29 45,26
Algonquin Power & Utilities Corp 0,12 2,87 11,57 19,15 50,87
Algonquin Power & Utilities Corp 0,27 2,72 13,36 19,23 51,70
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,24 -0,38 -1,17 10,04 3,68
Alliant Energy Corp 0,72 3,10 5,28 14,41 33,24
AltaGas Canada Inc 0,24 0,24 0,06 0,15 97,76
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-11-20
Räntetäckningsgrad
1,30
Räntabilitet eget kapital %
-0,11
Balanslikviditet
4,05
Räntabilitet totalt kapital %
0,03
Kassalikviditet
4,05
Ändring eget kapital %
0,03
Soliditet %
0,57
Ändring totalt kapital %
-0,23
Kapitalomsättningshast.
0,17
Bruttomarginal %
0,88
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-0,35
Kundfordringar oms. hast.
2,51
Nettomarginal %
0,15
Andel utdelad vinst %
-