Om bolaget (EAM)

EAM Solar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  16,75
 • Sälj
  17,00
 • Senast
  17,00
 • Högst
  17,50
 • Lägst
  16,75
 • Antal
  7 953
 • Tid
  12:58:06

EAM Solar

EAM Solar är ett investmentbolag som förvärvar, äger och driver ett flertal solcellsanläggningar. Bolaget förvärvar solkraftverk som huvudsakligen redan är i drift på den europeiska marknaden. Verksamheten bedrivs utifrån dotterbolagen, exempelvis EAM Solar Park Management, som tar hand om den dagliga driften i verksamheten. Bolaget bildades 2011 och har sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Audun W. Iversen
Ordförande
Viktor E. Jakobsen
Hemsida
http://eamsol...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
116 487 570 NOK
EAM Solar
6 852 210 aktier
Totalt
6 852 210 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-09-06
Extra bolagsstämma
2019-08-13
Delårsrapport
2019-05-21
Bolagsstämma
2019-05-14
Ordinarie utdelning EAM Solar
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-14
 • Utdelningsdag: -
2019-05-14
Delårsrapport
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-19
 • Vem: Pactum AS
 • Antal: 6 569
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,70 1,13 8,16 3,58 0,17
A2A SpA -0,16 -1,14 2,43 6,30 1,52
AES Corp 1,27 5,40 5,26 -4,88 17,30
ALLETE Inc -0,73 1,67 1,59 2,19 13,11
Acea SpA 0,82 0,58 -0,35 -2,04 31,61
Aega 4,10 -0,78 -11,81 -9,93 30,93
Algonquin Power & Utilities Corp 1,28 2,27 4,74 10,39 27,99
Algonquin Power & Utilities Corp 0,96 3,06 4,56 9,16 29,87
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 -2,26 -0,15 -3,82 -19,20
Alliant Energy Corp 0,00 1,90 0,62 4,72 18,08
AltaGas Canada Inc 0,86 -1,44 -6,29 8,71 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-13
Räntetäckningsgrad
0,43
Räntabilitet eget kapital %
-3,00
Balanslikviditet
1,72
Räntabilitet totalt kapital %
-3,00
Kassalikviditet
1,72
Ändring eget kapital %
-7,00
Soliditet %
38,00
Ändring totalt kapital %
0,01
Kapitalomsättningshast.
0,15
Bruttomarginal %
88,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-7,00
Kundfordringar oms. hast.
0,46
Nettomarginal %
-17,00
Andel utdelad vinst %
-