Om bolaget (WRR)

Walker River Resources Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,095
 • Sälj
  0,105
 • Senast
  0,095
 • Högst
  0,100
 • Lägst
  0,095
 • Antal
  213 000
 • Tid
  21:59:51

Walker River Resources

Walker River Resources Corp ett kanadensiskt gruvbolag med fokus på prospektering, identifiering, förvärv, undersökning och utvärdering av mineraltillgångar i Kanada och USA. Bolagets flaggskepp är det 100% ägda Lapon Canyon guldprojektet med med ett stort antal inmutningar i Nevada, USA. Bolaget grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.
VD
Michel David
Ordförande
Michel David
Hemsida
http://wrrgol...
Bransch
-
Börsvärde
13 103 337 CAD
Walker River Resources Corp
137 929 866 aktier
Totalt
137 929 866 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-02
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-13,00
Balanslikviditet
0,09
Räntabilitet totalt kapital %
-10,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,00
Soliditet %
79,00
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-