Om bolaget (AVD)

American Vanguard Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,57 %
 • Utv. idag USD
  -0,26 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  20,00
 • Senast
  16,28
 • Högst
  16,54
 • Lägst
  16,00
 • Antal
  69 474
 • Tid
  22:00:04

American Vanguard

American Vanguard genom sina dotterbolag utvecklar, producerar och distribuerar bekämpningsmedel i form av fungicider, herbicider och andra ogräs- och insektsmedel mm för jordbruksindustrin. Distributionen av bolagets produkter sker bl.a. genom kooperativ och köpgrupper. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Newport Beach, Kalifornien.
VD
Eric G Wintemute
Ordförande
Eric G Wintemute
Hemsida
http://www.am...
Bransch
-
Börsvärde
499 505 800 USD
American Vanguard Corp
30 199 867 aktier
Totalt
30 199 867 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-02
Ordinarie utdelning American Vanguard Corp
 • Utdelning/aktie: 0,02 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-02
 • Utdelningsdag: 2019-10-17

Tidigare händelser

2019-08-06
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning American Vanguard Corp
 • Utdelning/aktie: 0,02 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-12
2019-06-05
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-03-26
Ordinarie utdelning American Vanguard Corp
 • Utdelning/aktie: 0,02 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-26
 • Utdelningsdag: 2019-04-10
2018-12-26
Ordinarie utdelning American Vanguard Corp
 • Utdelning/aktie: 0,02 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-26
 • Utdelningsdag: 2019-01-10
2018-10-02
Ordinarie utdelning American Vanguard Corp
 • Utdelning/aktie: 0,02 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-02
 • Utdelningsdag: 2018-10-17
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
11,00
Balanslikviditet
2,65
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
1,16
Ändring eget kapital %
4,00
Soliditet %
50,00
Ändring totalt kapital %
0,18
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
11,00