Om bolaget (CI B)

Cell Impact B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,06 %
 • Utv. idag SEK
  +0,15 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  14,25
 • Högst
  14,65
 • Lägst
  13,60
 • Antal
  227 291
 • Tid
  17:29:53

Cell Impact

Cell Impact producerar och levererar avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Bolaget har utvecklat och patenterat en metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med hög energidensitet. Störst marknad återfinns inom transportsektorn, med fokus på lagerfordon, bussar och lättare lastbilar samt personbilar.
VD
Pär Teike
Ordförande
Baard Eilertsen
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Industri
Börsvärde
640 826 120 SEK
Cell Impact B
45 230 861 aktier
Totalt
45 448 661 aktier
Introdatum
2013-02-20

Kommande händelser

2020-04-16
Bolagsstämma
2020-04-17
Ordinarie utdelning Cell Impact B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-17
 • Utdelningsdag: -
2020-05-07
Delårsrapport
2019-06-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CI-TO1B
 • Noteringsperiod: 2019-06-18 - 2020-06-10
2020-08-06
Delårsrapport
2020-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-02-14
Årsrapport
2019-11-05
Delårsrapport
2019-08-06
Delårsrapport
2019-04-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CI-BTUB
 • Noteringsperiod: 2019-04-26 - 2019-06-12
2019-06-11
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2019-04-23
 • Tidsperiod: 2019-04-26 - 2019-05-10
 • Likviddag: -
2019-04-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CI-URB
 • Noteringsperiod: 2019-04-26 - 2019-05-08
2019-04-23
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Cell Impact B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,11 12,14 -13,16 -18,21 -6,71
2020 Bulkers 7,95 7,71 -20,83 -45,78 -
24Storage 0,77 6,22 -14,38 -14,57 -
3M Co 3,43 16,93 -7,73 -21,62 -33,68
51job Inc 0,08 8,77 -20,71 -30,84 -23,53
A. O. Smith Corp 4,75 8,40 -2,33 -18,91 -27,61
A.P. Møller - Mærsk A -1,72 16,81 -15,25 -39,98 -32,67
A.P. Møller - Mærsk B 0,31 15,21 -14,06 -39,45 -31,08
Aalberts NV -3,60 13,48 -38,56 -48,23 -33,10
Aallon Group Oyj 1,69 4,20 -16,85 -20,75 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,95 4,03 -18,90 -34,20 -22,88
Ägare Kapital % Röster %
Östersjöstiftelsen 8,10 7,70
Avanza Pension 7,90 7,60
Nordnet Pensionsförsäk... 3,80 3,60
Kåre Gilstring, Privat... 2,90 4,40
Nakanishi Metal Works,... 2,60 2,50
Swedbank Försäkring 1,70 1,60
Jan Alvén 1,40 2,20
Kjell-Sonny Eriksson-Påls 1,30 1,30
Lennart Larsson 1,30 1,30
JP Morgan Bank 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2020-02-14
Räntetäckningsgrad
-5 277,78
Räntabilitet eget kapital %
-105,32
Balanslikviditet
191,47
Räntabilitet totalt kapital %
-83,45
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
136,13
Soliditet %
77,76
Ändring totalt kapital %
52,23
Kapitalomsättningshast.
20,69
Bruttomarginal %
26,67
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-395,83
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-403,33
Andel utdelad vinst %
0,00