Om bolaget (ZTS)

Zoetis Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,18 %
 • Utv. idag USD
  +2,63 USD
 • Köp
  203,00
 • Sälj
  -
 • Senast
  225,60
 • Högst
  227,48
 • Lägst
  224,03
 • Antal
  977 494
 • Tid
  22:00:09

Zoetis

Zoetis är ett läkemedelsbolag som fokuserar på utveckling och produktion av veterinärmedicinska läkemedel. Verksamheten är inriktad mot ett flertal kärndjurssegment, inkluderat kor, svin, får, fisk, katt och hästar. Bolaget producerar diverse läkemedel för olika ändamål, från antiinfektionsmedel, fodertillsatser, vacciner, samt övriga förebyggande läkemedel mot sjukdomar och bakterier. Zoetis grundades ursprungligen 1873 och har sitt huvudkontor i Salt Lake City.
VD
Kristin Peck
Ordförande
Michael McCallister
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
105 492 864 531 USD
Zoetis Inc
473 125 822 aktier
Totalt
473 125 822 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning Zoetis Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-12-01
2021-11-04
Delårsrapport
2021-07-20
Ordinarie utdelning Zoetis Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-20
 • Utdelningsdag: 2021-09-01
2021-08-05
Delårsrapport
2021-04-20
Ordinarie utdelning Zoetis Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-20
 • Utdelningsdag: 2021-06-01
2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-06
Delårsrapport
2021-01-19
Ordinarie utdelning Zoetis Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-19
 • Utdelningsdag: 2021-03-01
2021-02-16
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,69 2,63 0,82 0,16 22,10
10X Genomics Inc 8,97 2,10 -15,63 -19,95 -4,78
111 Inc 15,38 -0,55 -31,56 -50,48 -44,95
1Life Healthcare Inc 3,59 14,15 -21,21 -25,96 -52,20
22nd Century Group Inc 4,68 0,82 -21,90 -23,84 30,16
23andMe Holding Co. 3,93 8,76 -35,46 2,12 -
2cureX -0,43 -3,61 -3,47 -11,46 -16,27
4D Molecular Therapeutics Inc 5,25 4,37 -3,67 -29,04 -
4D Pharma PLC 5,49 11,26 -21,40 -22,40 -
9 Meters Biopharma Inc 8,86 -2,64 -17,49 -26,80 14,55
908 Devices Inc. 14,38 17,05 -27,27 -23,94 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-11-04
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
454,25
Räntabilitet totalt kapital %
17,59
Kassalikviditet
326,78
Ändring eget kapital %
29,90
Soliditet %
34,14
Ändring totalt kapital %
-0,15
Kapitalomsättningshast.
55,76
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
24,54
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
15,08
Nettomarginal %
31,54
Andel utdelad vinst %
17,92