Om bolaget (STRL)

Sterling Construction Company Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,52 %
 • Utv. idag USD
  +0,07 USD
 • Köp
  13,42
 • Sälj
  13,44
 • Senast
  13,44
 • Högst
  13,67
 • Lägst
  13,15
 • Antal
  127 651
 • Tid
  21:19:31

Sterling Construction

Sterling Construction bedriver verksamhet inom byggande och distribution. Företaget är specialiserat på kommunala och statliga kontrakt för motorvägsbeläggning, bro, vatten och avlopps- och lätta järnvägsprojekt. Sterling distribuerar även biltillbehör, none-food husdjurtillbehör och gräsmatta och trädgårdsprodukter. Företaget grundades 1955 och har sitt huvudkontor i Texas, USA.
VD
Joseph Cutillo
Ordförande
Milton Scott
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Industri
Börsvärde
375 273 625 USD
Sterling Construction Company Inc
28 068 334 aktier
Totalt
28 068 334 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-06
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,36 1,10 0,48 14,31 14,19
2020 Bulkers 0,71 1,06 4,01 22,06 -24,00
24Storage 0,00 -8,65 -5,00 -9,74 -
3M Co 0,23 2,31 -1,58 6,50 -4,89
51job Inc 1,75 3,07 2,86 16,31 5,61
A. O. Smith Corp 1,19 0,35 1,23 11,24 8,19
A.P. Møller - Mærsk A 0,12 6,14 4,01 37,55 20,00
A.P. Møller - Mærsk B 0,18 6,03 4,10 38,12 23,43
Aalberts NV -0,54 2,25 4,05 29,30 -8,61
Aallon Group Oyj -0,47 2,42 3,41 14,47 25,00
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,75 1,11 -8,05 -16,51 -28,63
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
27,96
Balanslikviditet
123,32
Räntabilitet totalt kapital %
6,90
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
39,44
Soliditet %
23,55
Ändring totalt kapital %
103,54
Kapitalomsättningshast.
131,20
Bruttomarginal %
11,81
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,02
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,26
Andel utdelad vinst %
-