Om bolaget (AFG)

American Financial Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,54 %
 • Utv. idag USD
  +5,63 USD
 • Köp
  65,00
 • Sälj
  -
 • Senast
  71,53
 • Högst
  73,20
 • Lägst
  69,48
 • Antal
  859 346
 • Tid
  22:00:03

American Financial Group

American Financial Group är ett försäkringsbolag med fokus på egendoms- och olycksfallsförsäkringar. Via dotterbolag och samarbetspartners har man ytterligare försäkringar såsom livförsäkringar kompletterande hälsoförsäkringar. American Financial verkar i USA. Bolaget grundades 1872 och har sitt huvudkontor i Cincinnati Ohio. Bolaget är verksamt i USA.
VD
Carl H. Lindner III
Ordförande
S. Craig Lindner
Hemsida
http://www.af...
Bransch
Finans
Börsvärde
5 920 565 064 USD
American Financial Group Inc
89 841 655 aktier
Totalt
89 841 655 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-20
Bolagsstämma
2020-04-14
Ordinarie utdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-14
 • Utdelningsdag: 2020-04-27
2020-01-14
Ordinarie utdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-14
 • Utdelningsdag: 2020-01-27
2019-11-14
Bonusutdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 1,80 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-14
 • Utdelningsdag: 2019-11-25
2019-10-11
Ordinarie utdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-11
 • Utdelningsdag: 2019-10-25
2019-08-06
Delårsrapport
2019-07-12
Ordinarie utdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,40 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-12
 • Utdelningsdag: 2019-07-25
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,77 6,18 12,50 2,81 12,23
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,65 0,43 2,41 -15,70 -18,78
180 Degree Capital Corp -1,15 4,24 20,28 -13,57 -10,42
1st Constitution Bancorp 4,85 9,00 15,07 -19,35 -25,15
1st Source Corp 5,15 8,99 16,77 -7,89 -16,39
360 Finance Inc 5,83 -0,20 18,53 13,67 -30,69
49 North Resources Inc 11,11 0,00 66,67 25,00 42,86
A-Mark Precious Metals Inc 0,41 1,47 26,47 91,54 27,31
ABG Sundal Collier Holding 0,37 4,62 16,74 13,81 15,74
Aareal Bank AG 1,77 9,27 30,55 -21,66 -23,49
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 0,00 16,67 -22,22
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,08
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,45
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-10,91
Soliditet %
7,46
Ändring totalt kapital %
2,28
Kapitalomsättningshast.
11,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
4,10
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,10
Andel utdelad vinst %
59,12