Om bolaget (AFG)

American Financial Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,42 %
 • Utv. idag USD
  +0,43 USD
 • Köp
  96,50
 • Sälj
  105,29
 • Senast
  104,01
 • Högst
  104,16
 • Lägst
  102,90
 • Antal
  136 834
 • Tid
  22:00:59

American Financial Group

American Financial Group är ett försäkringsbolag med fokus på egendoms- och olycksfallsförsäkringar. Via dotterbolag och samarbetspartners har man ytterligare försäkringar såsom livförsäkringar kompletterande hälsoförsäkringar. American Financial verkar i USA. Bolaget grundades 1872 och har sitt huvudkontor i Cincinnati Ohio. Bolaget är verksamt i USA.
VD
Carl H. Lindner III
Ordförande
S. Craig Lindner
Hemsida
http://www.af...
Bransch
Finans
Börsvärde
9 316 179 308 USD
American Financial Group Inc
89 941 874 aktier
Totalt
89 941 874 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-06
Delårsrapport
2019-07-12
Ordinarie utdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,4000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-12
 • Utdelningsdag: 2019-07-25
2019-05-14
Bonusutdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 1,5000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-14
 • Utdelningsdag: 2019-05-28
2019-05-22
Bolagsstämma
2019-04-12
Ordinarie utdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,4000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-25
2019-01-14
Ordinarie utdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,4000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-14
 • Utdelningsdag: 2019-01-25
2018-11-15
Bonusutdelning American Financial Group Inc
 • Utdelning/aktie: 1,5000 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-15
 • Utdelningsdag: 2018-11-26
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,18 3,95 3,06 7,01 12,16
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,87 4,52 -3,75 -10,47 -21,29
1st Constitution Bancorp -0,68 1,76 4,60 4,77 -0,16
1st Source Corp 6,03 8,15 5,17 9,60 5,17
360 Finance Inc 0,11 1,45 -6,86 -18,82 -
A-Mark Precious Metals Inc -1,78 -12,12 -3,16 -9,00 -20,32
ABG Sundal Collier Holding 1,43 3,50 -1,80 -3,79 -33,40
ABN Amro Bank NV 1,48 3,73 -9,83 -12,06 -24,44
Aareal Bank AG 2,35 6,95 13,51 27,62 -12,59
Aberdeen International Inc -11,11 0,00 0,00 -11,11 -46,67
Accord Financial Corp 0,00 -1,16 0,71 -7,61 -13,35
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
14,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
20,00
Soliditet %
9,00
Ändring totalt kapital %
0,09
Kapitalomsättningshast.
0,11
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
11,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,00
Andel utdelad vinst %
38,00