Om bolaget (ABBV)

Abbvie Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,38 %
 • Utv. idag USD
  +0,53 USD
 • Köp
  141,40
 • Sälj
  146,16
 • Senast
  141,74
 • Högst
  145,53
 • Lägst
  141,29
 • Antal
  4 765 774
 • Tid
  22:00:52

AbbVie

Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivt, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.
VD
Richard Gonzalez
Ordförande
Richard Gonzalez
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
249 672 906 058 USD
Abbvie Inc
1 768 096 495 aktier
Totalt
1 768 096 495 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-10-13
Ordinarie utdelning Abbvie Inc
 • Utdelning/aktie: 1,41 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-10-13
 • Utdelningsdag: 2022-11-15

Tidigare händelser

2022-07-14
Ordinarie utdelning Abbvie Inc
 • Utdelning/aktie: 1,41 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-07-14
 • Utdelningsdag: 2022-08-15
2022-07-29
Delårsrapport
2022-04-13
Ordinarie utdelning Abbvie Inc
 • Utdelning/aktie: 1,41 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-13
 • Utdelningsdag: 2022-05-16
2022-05-06
Bolagsstämma
2022-04-29
Delårsrapport
2022-01-13
Ordinarie utdelning Abbvie Inc
 • Utdelning/aktie: 1,41 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-13
 • Utdelningsdag: 2022-02-15
2022-02-02
Årsrapport
2021-10-14
Ordinarie utdelning Abbvie Inc
 • Utdelning/aktie: 1,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-14
 • Utdelningsdag: 2021-11-15
2021-10-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 -2,63 -6,48 -4,38 -18,84
10X Genomics Inc 1,95 -3,17 -15,94 -37,48 -79,95
111 Inc -3,42 -7,24 2,92 38,24 -53,92
1Life Healthcare Inc -0,06 -0,18 -1,61 101,18 -15,22
22nd Century Group Inc 2,73 -8,96 -33,50 -59,23 -68,64
23andMe Holding Co. -0,67 2,05 -12,61 21,14 -65,02
2cureX 1,22 0,66 -12,57 -24,59 -40,07
4D Molecular Therapeutics Inc 4,91 3,09 1,09 17,32 -72,62
9 Meters Biopharma Inc 3,53 -3,34 -30,74 -46,43 -84,01
908 Devices Inc. -1,17 -6,18 -25,87 -22,26 -52,53
AB Science SA -3,31 -9,14 -24,61 -20,17 -48,19
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-07-29
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
118,69
Balanslikviditet
84,41
Räntabilitet totalt kapital %
9,83
Kassalikviditet
74,56
Ändring eget kapital %
16,58
Soliditet %
10,23
Ändring totalt kapital %
-3,23
Kapitalomsättningshast.
40,05
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,92
Rörelsemarginal %
30,33
Kundfordringar oms. hast.
19,59
Nettomarginal %
24,54
Andel utdelad vinst %
77,89