Om bolaget (ABBV)

Abbvie Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,84 %
 • Utv. idag USD
  +0,91 USD
 • Köp
  109,00
 • Sälj
  109,49
 • Senast
  109,41
 • Högst
  109,58
 • Lägst
  108,20
 • Antal
  4 297 293
 • Tid
  22:00:47

AbbVie

Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.
VD
Richard Gonzalez
Ordförande
Richard Gonzalez
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
191 738 545 222 USD
Abbvie Inc
1 767 175 532 aktier
Totalt
1 767 175 532 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-07-14
Ordinarie utdelning Abbvie Inc
 • Utdelning/aktie: 1,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-14
 • Utdelningsdag: 2021-08-16
2021-07-30
Delårsrapport
2021-04-14
Ordinarie utdelning Abbvie Inc
 • Utdelning/aktie: 1,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-14
 • Utdelningsdag: 2021-05-14
2021-05-07
Bolagsstämma
2021-04-30
Delårsrapport
2021-01-14
Ordinarie utdelning Abbvie Inc
 • Utdelning/aktie: 1,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-14
 • Utdelningsdag: 2021-02-16
2021-02-03
Årsrapport
2020-10-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
10X Genomics Inc -1,85 2,39 8,64 -7,76 16,15
111 Inc -0,18 -5,10 -13,08 -0,89 -19,01
1Life Healthcare Inc -1,80 -0,95 11,63 -18,14 -30,78
22nd Century Group Inc 0,00 1,37 -3,27 -3,58 284,34
23andMe Holding Co. 5,11 17,06 36,93 44,55 -
2cureX -2,28 -3,26 8,90 -5,63 7,08
4D Molecular Therapeutics Inc -0,58 6,89 1,58 36,69 -
4D Pharma PLC -4,05 -6,66 1,78 -24,59 -
9 Meters Biopharma Inc -2,27 -1,53 -7,19 17,27 84,17
908 Devices Inc. 0,74 -3,24 -2,98 4,63 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
86,90
Balanslikviditet
84,34
Räntabilitet totalt kapital %
2,26
Kassalikviditet
72,79
Ändring eget kapital %
-260,01
Soliditet %
8,68
Ändring totalt kapital %
68,96
Kapitalomsättningshast.
30,42
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
7,23
Rörelsemarginal %
24,81
Kundfordringar oms. hast.
19,26
Nettomarginal %
7,42
Andel utdelad vinst %
177,29