Om bolaget (TGH)

Textainer Group Holdings Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +19,38 %
 • Utv. idag USD
  +1,99 USD
 • Köp
  11,73
 • Sälj
  13,00
 • Senast
  12,26
 • Högst
  12,32
 • Lägst
  9,96
 • Antal
  798 307
 • Tid
  22:00:31

Textainer Group Holdings

Textainer Group Holdings är ett transportföretag som äger och hyr ut intermodala containers. Bolaget är verksamt inom kärnsegmenten såsom ägar-, förvaltnings- och containeråterförsäljning med huvudverksamhet som uthyrning av torra containers inklusive fryscontainers och andra specialcontainers. Bolaget grundades 1979 och har sitt huvudkontor i Hamilton, Bermuda.
VD
Olivier Ghesquiere
Ordförande
Hyman Shwiel
Hemsida
http://invest...
Bransch
Industri
Börsvärde
583 780 085 USD
Textainer Group Holdings Ltd
56 843 241 aktier
Totalt
56 843 241 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-28
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,82 0,79 0,90 18,81 16,94
2020 Bulkers 1,36 7,17 9,52 32,89 -20,58
24Storage 4,86 -2,27 -6,73 -1,52 -
3M Co 0,13 4,90 4,75 22,11 4,67
51job Inc -2,79 -4,32 -5,07 12,99 1,52
A. O. Smith Corp 1,43 1,76 -0,30 23,54 10,92
A.P. Møller - Mærsk A -1,31 2,46 9,48 42,75 25,70
A.P. Møller - Mærsk B -1,32 2,79 9,87 44,88 28,85
Aalberts NV -1,33 3,82 10,21 49,31 -4,31
Aallon Group Oyj 1,36 6,19 8,25 27,57 31,80
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,42 2,77 -5,93 -7,78 -28,96
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,68
Balanslikviditet
140,52
Räntabilitet totalt kapital %
1,12
Kassalikviditet
136,74
Ändring eget kapital %
4,36
Soliditet %
24,21
Ändring totalt kapital %
9,66
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-