Om bolaget (CRWN)

Crown Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,70 %
 • Utv. idag SEK
  +0,025 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,950
 • Högst
  0,985
 • Lägst
  0,920
 • Antal
  47 568
 • Tid
  17:29:37

Crown Energy

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt skapas dels genom att erbjuda internationella företag ett onestop-shop koncept avseende bostäder, kontor och kringliggande tjänster, dels genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gastillgångar för vidareutveckling och produktion.
VD
Andreas Forssell
Ordförande
Pierre-Emmanuel Weil
Hemsida
http://crowne...
Bransch
Energi
Börsvärde
441 516 698 SEK
Crown Energy
477 315 350 aktier
Totalt
477 315 350 aktier
Introdatum
2011-12-13

Kommande händelser

2021-02-24
Årsrapport
2021-05-21
Delårsrapport
2021-05-26
Bolagsstämma
2021-08-20
Delårsrapport
2021-11-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-11-20
Delårsrapport
2020-08-21
Delårsrapport
2020-06-25
Ordinarie utdelning Crown Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-25
 • Utdelningsdag: -
2020-06-24
Bolagsstämma
2020-05-22
Delårsrapport
2020-02-21
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 0,27 3,43 7,82 9,37
Abraxas Petroleum Corp -5,47 5,28 -9,44 -16,17 -60,01
Adams Resources & Energy Inc -1,76 4,11 -11,34 24,05 -37,05
Advantage Oil & Gas Ltd 1,80 26,26 25,56 6,10 -2,16
Aemetis Inc 3,43 22,30 50,83 2,55 320,93
Africa Energy Corp 2,90 -4,05 -1,39 -34,26 7,58
Africa Energy Corp -0,65 -3,15 -1,50 -34,14 -7,24
Africa Oil -4,80 -3,25 3,48 21,43 -27,44
Africa Oil -4,51 -0,70 4,26 20,83 -34,53
Akastor -0,85 -0,71 -2,64 4,48 -25,53
Aker -2,11 -6,36 16,51 52,17 8,74
Ägare Kapital % Röster %
YBE Ventures Ltd 72,00 72,00
Cement Fund 13,20 13,20
Alan Simonian 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2020-11-20
Räntetäckningsgrad
445,81
Räntabilitet eget kapital %
-2,61
Balanslikviditet
107,76
Räntabilitet totalt kapital %
20,03
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-30,19
Soliditet %
73,02
Ändring totalt kapital %
-21,01
Kapitalomsättningshast.
4,21
Bruttomarginal %
64,10
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-45,22
Kundfordringar oms. hast.
39,90
Nettomarginal %
475,84
Andel utdelad vinst %
-