Om bolaget (IT)

Gartner Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,18 %
 • Utv. idag USD
  +0,22 USD
 • Köp
  118,27
 • Sälj
  122,13
 • Senast
  120,25
 • Högst
  122,82
 • Lägst
  119,74
 • Antal
  276 507
 • Tid
  22:00:59

Gartner

Gartner är ett forskningsbolag. Bolaget erbjuder konsultation, analys och övrig rådgivning till B2B marknaden, där verksamheten styrs utifrån flertal olika affärssegment. Störst kompetens återfinns inom strategisk utveckling, marknadsanalys samt avancerad forskningsmetodik. Kunderna återfinns inom flertalet segment, inklusive industri, transport och vård och omsorg. Gartner grundades 1979 och har sitt huvudkontor i Stamford, Connecticut.
VD
Eugene Hall
Ordförande
James Smith
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
10 703 688 933 USD
Gartner Inc
89 175 114 aktier
Totalt
89 175 114 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-08
Bolagsstämma
2019-07-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,30 2,74 -0,76 17,52 5,04
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 8,33 0,00 -7,14
1911 Gold Corp 9,80 24,18 14,14 73,85 105,45
21Vianet Group Inc 3,25 6,19 95,87 70,95 223,45
24SevenOffice 2,04 0,81 6,84 51,52 43,27
3D Systems Corp -0,58 5,58 -16,13 -3,40 -23,57
48North Cannabis Corp 15,00 9,52 2,22 64,29 -72,62
8x8 Inc 0,73 6,77 12,28 2,92 -33,00
9F Inc -2,02 -9,09 -48,41 -62,80 -
A10 Networks Inc 0,00 5,72 -1,58 12,50 -3,93
AAC Clyde Space -0,27 2,92 -13,74 18,75 -16,65
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
50,10
Balanslikviditet
70,05
Räntabilitet totalt kapital %
5,17
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,90
Soliditet %
13,09
Ändring totalt kapital %
1,28
Kapitalomsättningshast.
63,14
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
10,39
Kundfordringar oms. hast.
26,75
Nettomarginal %
8,19
Andel utdelad vinst %
-