Om bolaget (WHLR)

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,86 %
 • Utv. idag USD
  -0,06 USD
 • Köp
  3,13
 • Sälj
  3,14
 • Senast
  3,16
 • Högst
  3,24
 • Lägst
  3,13
 • Antal
  1 768
 • Tid
  16:43:39

Wheeler Real Estate Investment Trust

Wheeler Real Estate Investment Trust förvärvar, finansierar, utvecklar, hyr ut, äger och förvaltar inkomstproducerande fastigheter. Bolaget investerar i köpcentra, granncentra, livsmedelsförankrade centra, samhällscentra och fristående detaljhandel. Wheeler arbetar i mitten och södra USA. Företaget har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
David Kelly
Ordförande
John Sweet
Hemsida
https://ir.wh...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
31 255 696 USD
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc
9 706 738 aktier
Totalt
9 706 738 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-15
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,20 1,79 6,17 6,23 33,66
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,08 182,29 140,35 186,77 243,04
AGNC Investment Corp 0,27 -0,08 0,59 3,41 13,92
Acadia Realty Trust -0,29 -1,79 -3,29 -0,48 72,52
Acres Commercial Realty Corp -0,20 -0,28 -1,76 1,86 -
Acres Commercial Realty Corp 1,83 2,65 -3,70 9,04 -
Acrinova A 0,77 3,15 3,15 -10,88 40,11
Acrinova B 0,00 0,00 -0,88 -16,67 -
Adapteo 0,00 -0,12 0,24 41,07 125,86
Aedifica SA 0,65 1,02 6,30 16,42 22,11
Agat Ejendomme -5,02 -6,81 -0,75 4,47 -17,29
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
123,46
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,06
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-37,65
Soliditet %
3,05
Ändring totalt kapital %
1,04
Kapitalomsättningshast.
12,47
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
30,19
Kundfordringar oms. hast.
15,00
Nettomarginal %
0,47
Andel utdelad vinst %
-