Om bolaget (WHLR)

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +9,72 %
 • Utv. idag USD
  +0,14 USD
 • Köp
  1,57
 • Sälj
  1,59
 • Senast
  1,58
 • Högst
  1,58
 • Lägst
  1,45
 • Antal
  8 788
 • Tid
  21:20:56

Wheeler Real Estate Investment Trust

Wheeler Real Estate Investment Trust är verksamt inom fastighetsindustrin. Bolaget förvärvar, finansierar, utvecklar, hyr ut, äger och förvaltar inkomstproducerande fastigheter. Bolaget investerar i köpcentra, granncentra, livsmedelsförankrade centra, samhällscentra och fristående detaljhandel. Wheeler arbetar i mitten och södra USA. Bolaget har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
Andrew Franklin
Ordförande
Stefani Carter
Hemsida
https://ir.wh...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
14 101 506 USD
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc
9 792 713 aktier
Totalt
9 792 713 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-06-16
Bolagsstämma
2022-05-11
Delårsrapport
2021-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,01 4,94 -1,06 -1,86 -15,22
AFC Gamma Inc 1,18 4,42 -2,80 5,85 -27,05
AG Mortgage Investment Trust Inc -4,04 -3,81 -31,87 -41,53 -64,56
Acadia Realty Trust -2,65 2,80 -19,18 -18,26 -39,56
Acres Commercial Realty Corp -0,61 -1,21 -4,34 5,28 -17,42
Acres Commercial Realty Corp -1,12 6,27 -9,18 6,14 -44,59
Acrinova A 0,95 -5,76 -15,00 -15,00 -34,62
Acrinova B 1,86 12,65 -9,88 -7,26 -33,39
Adler Group SA -1,55 -6,41 -31,16 -55,00 -82,40
Adler Real Estate AG -0,14 2,50 -0,54 6,96 -7,75
Aedifica NV 0,13 1,95 -18,81 -17,50 -29,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-